Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Magnus Hansson

Råd vid egen psykisk ohälsa/självmordstankar

Det är vanligt att må psykiskt dåligt någon gång i livet. Vi människor hamnar i livssituationer med problem som påverkar oss negativt.

Om orsaker till psykisk ohälsa

Problemen kan röra sig om allt möjligt såsom svårigheter i relationer, ekonomi, kroppslig sjukdom, depression, ångest, skuldkänslor, sorg och inte sällan är det en kombination av många faktorer. När detta påverkar oss i det vardagliga livet ska du söka hjälp av andra och inte hålla det för dig själv. Detta gäller framförallt dig som har tankar på att livet inte är värt att leva eller om du har tankar/planer på att ta ditt liv.

Vanliga tecken på psykisk ohälsa:

 • Nedstämdhet, känsla av hopplöshet
 • Lite intresse eller glädje av att göra saker
 • Livsleda
 • Sömnsvårigheter
 • Ångest
 • Trötthet och låg energi
 • En känsla av misslyckande/att inte räcka till
 • Koncentrationssvårigheter
 • Ökat intag av alkohol
 • Ökad känsla av stress, irritation
 • Ensamhet med tunga tankar

Män och psykisk ohälsa

En skillnad mellan män och kvinnor är att när män mår dåligt och drabbas av exempelvis depression, stress eller kriser så kan tröskeln ibland vara ganska hög för att söka hjälp. Kvinnor som mår dåligt söker oftare stöd av vänner och sjukvården, medan det är vanligare att män blir ensamma med sina tankar och problem.
Män drar sig i högre utsträckning även för att söka vård för kroppsliga problem, något som i sin tur kan påverka den psykiska hälsan negativt. Självmordstalen i befolkningen visar också att det finns en betydligt högre risk för självmord hos män när de drabbas av psykisk ohälsa.
Det ska naturligtvis inte behöva vara så. Psykisk ohälsa kan drabba oss alla, män som kvinnor. Det innebär ett stort lidande, och alla ska veta att det finns bra hjälp att få och att det är viktigt att ta hand om sin psykiska hälsa.

Var öppen med hur du mår

Du kan känna dig väldigt ensam, men du ska veta att många människor har befunnit sig i liknande situation som du.
Du kanske är ovan med att vara öppen inför andra med hur du mår och kanske har svårt att prata om känslor? Tänk då på att personer i din omgivning bara vill ditt bästa och att ha någon som lyssnar kan göra att du hittar nya sätt att se på dina problem och att du upptäcker nya möjligheter till förändring. Om du mår så dåligt att du tänker att livet inte är värt att leva och har tankar eller planer på att ta ditt liv är det viktigt att våga prata med någon om dina känslor och tankar. Var öppen med hur du mår och våga ta hjälp av andra. Om du inte har någon nära att prata med kan du alltid vända dig till sjukvården eller till någon av de stödlinjer som finns listade nedan.

Precis som vid alla problem kan det vara bra att ta hjälp av flera personer, både närstående och inom vården. Ibland kan det också vara så att du inte får rätt hjälp på en gång eller blir hänvisad till någon annan. Det innebär att du ibland behöver försöka igen och inte ge upp tanken om att det finns rätt hjälp just för dig.

Vad kan du göra själv?

Det finns flera saker du kan göra för att må bättre och stärka din psykiska hälsa. Om du tar hand om din psykiska hälsa även när du mår bra kan du stärka din motståndskraft inför att svåra stunder uppkommer. Det kan också få dig att må något bättre när du mår dåligt.

 • Prata med någon om hur du mår.
 • Fysisk aktivitet – att röra på sig regelbundet har en god effekt på din hälsa, även din psykiska hälsa.
 • Skapa rutiner som får dig att må bra. Rutiner kan hjälpa till att skapa en balans i vardagen.
 • Acceptera att livet går upp och ner. De allra flesta mår dåligt ibland. Det är en del i att leva. Oftast går detta över, men om det inte verkar göra det är det viktigt att söka hjälp.
 • Stressa lagom – försöka se till att du får återhämtning och sömn. Det kan öka din motståndskraft mot både fysiska och psykiska påfrestningar.
 • Umgås med människor som får dig att må bra. Genom andra kan du få ny energi och stöd.
 • Var självsnäll – du gör ditt bästa och det duger!

Här kan du läsa mer om hur du stärker din hälsa:
Din psykiska hälsa - Folkhälsomyndigheten


Vilka kan hjälpa?

En vän, jaktkamrat, arbetskollega eller närstående - Prata med någon som du känner och har förtroende för i din närhet. De kanske har egna erfarenheter och råd/hjälp att komma med. Kamrater i jaktlaget eller jaktledare är personer som du delar ett gemensamt intresse med och där finns en gemenskap av handlingskraftiga personer som kan hjälpa dig.

Stödlinjer – Om du inte har någon vän eller närstående att prata med så kan du vända sig till en stödlinje för samtal och råd. Här kan du vara helt anonym om du önskar det.

Sjukvården - Hit kan du vända dig för professionell hjälp. Vårdcentralen är vanligtvis den första kontakten du tar när du mår psykiskt dåligt. På vårdcentral arbetar läkare, samtalsbehandlare och sjuksköterskor som är välutbildade att behandla psykisk ohälsa. Om det är akut kan du alltid vända sig till den psykiatriska akutmottagningen som tillhör den specialiserade psykiatrin och handlägger akuta tillstånd dygnet runt. Det finns även psykiatriska öppenvårdsmottagningar i närområdet där du kan göra en egenvårdsanmälan.

Behöver du akut hjälp?

Ring alltid SOS Alarm på 112 eller kontakta en psykiatrisk akutmottagning om du har akuta tankar eller planer på att ta ditt liv. Det gäller även dig som är orolig över att någon i din närhet mår så dåligt att det finns risk att denne skadar sig själv eller någon annan allvarligt. 

Om du behöver hjälp med var du kan söka vård?

Ring Vårdguiden 1177. Här finns sjukvårdsrådgivning dygnet runt samt uppgifter om närmsta psykiatriska akutmottagning, psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller vårdcentral. Telefonnummer: 1177 eller besök www.1177.se.

Om du vill prata med någon, söka stöd anonymt?

www.1177.se finns även en lista över stödlinjer där du kan få råd och stöd på mejl, chatt och telefon. Här nedan finns ett urval av stödlinjer som finns på www.1177.se

Mind Självmordslinjen 90101
Stödlinje för personer med tankar på självmord. Öppen dygnet runt. Telefonnummer: 90101.
Chatt: chat.mind.se

Äldrelinjen: 
För dig som mår psykiskt dåligt och vill prata. Telefonnummer: 020-22 22 33

Jourhavande präst
Telefonnummer: 112. Fråga efter jourhavande präst. Svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Jourhavande kompis
Anonym stödchat från barn och unga upp till 25 år. Chattjour. jourhavandekompis.se

Jourhavande medmänniska
Telefonnummer: 08-702 16 80. Anonym stödchat.
https://www.jourhavande-medmanniska.se/chatt/

Bris, Barnens rätt i samhället
Telefonnummer: 116 111, alla dagar, dygnet runt. Vuxentelefon: 0771-50 50 50.
Chatt: Alla dagar, dygnet runt.
http://www.bris.se/?pageID=189

Spes – suicidprevention och efterlevandes stöd
Telefonnummer: 020-18 18 00.
spes.se


2023-05-10 2023-10-10