Vård i det vilda - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

VÅRD I DET VILDA

FÖRSLAG ÅTGÄRDER – OLYCKA JAKT

Inför jakt

 • Vid till exempel jaktgenomgången går jaktledaren genom olycksfallsrutiner
 • Aktuella kontaktuppgifter och hur kontaktas: (jaktledning-sjukvård-veterinär-polis-jourhavande präst)
 • Sjukvårdsutrustning (var finns den) och sjukvårdsutbildning (vilka har utbildning).
 • Fordon för transport (nycklar till fordon, bommar etc.)
 • Mötesplats med ambulans och polis (gps-koordinat, vägnamn, igenkänningstecken vid mötesplats exempelvis hängande varselväst.)

Vid skada

 • Avbryt jakten (via radio och ange position och behov av hjälp)
 • L (Livsfarligt läge och Livshotande blödning)
  - Kontrollera din omgivning. Fara för dig/Fara för den skadade
  - Patron ur!
  - Stoppa massiva blödningar
     o Direkt tryck
     o Packa sår och applicera tryckförband
        - Fortsätter det blöda? – Direkt tryck och invänta ambulans

 • A – Airway (Luftväg)
  - Kontrollera att luftvägen är fri
     o Inget i munnen (mat, snus, godis osv)
     o Ingen skada på tänder och/eller tunga

 • B – Breathing (Andning)
  - Kontrollera om den skadade andas (OM INTE – Påbörja Hjärt- och
    Lungräddning. Starta med 30 kompressioner följt av 2
    inblåsningar
  )
  - Kontrollera om det är några skador på bröstkorgen (fram- och baksida)

 • C – Circulation (Cirkulation)
  -
  Hur ser den skadade ut (Blek, kallsvettig, osymmetriskt ansikte osv)

 • D – Disability (Medvetandegrad: Vaken och klar-Svarar på tilltal- Svarar på smärta-Medvetslös)
  - Är den skadade medveten om vad som hänt?
  - Beter sig den skadade normalt?
  - Ger den skadade adekvata svar på dina frågor?

 • E – Exposure (Exponering)
  -
  Exponera om du är osäker på om du sett allt du vill se för att vara säker på att du gjort tillräckligt
  - Skydda mot nedkylning (från markkyla och mot väder/vind)

Vid misstanke om nackskada (fall från jakttorn eller liknande) – stabilisera nacken på plats, skydda mot nedkylning samt säkerställ att personen andas och invänta sjukvårdspersonal. Om den skadade blöder är det alltid prioriterat!