Svenska Jägareförbundet

Meny

Akut omhändertagande

Vård i det vilda är ett treårigt projekt initierat av Svenska Jägareförbundet tillsammans med Svenska Kennelklubben.

De flesta vet att varje sekund är viktig vid ett hjärtstopp eller hjärnblödning. Precis samma sak gäller vid en skada där människa eller hund börjar blöda – allt blod som finns i kroppen behövs där. Ett strukturerat omhändertagande handlar om just hur man får blodet att stanna kvar i kroppen och därmed öka chansen till överlevnad.

Gå kursen och lär dig att små saker göra stor skillnad – tillsammans räddar vi liv.


2021-03-08 2021-03-08