Svenska Jägareförbundet

Meny

Fältvilt

Kantzoner är viktiga för fältviltet. Foto: Karl-Johan Brindbergs

Putsa för viltet

Nu i början av sommaren föds massor av kycklingar, ällingar och ungar av alla de slag. Förutom skydd krävs det mat i massor.

Bladlöss är mycket viktiga pga sin storlek som gör att kycklingar kan äta dessa. Foto: Karl-Johan Brindbergs

2024-06-20

Rapphöns och fasankycklingar livnär sig uteslutande på insekter de första tre/fyra veckorna. I början är bladlöss mycket viktiga pga sin storlek som gör att kycklingar kan äta dessa.  

Förutom mat är även ytor där viltet kan komma ut för att torka viktiga. Kombinationen av glest sådda grödor i till exempel en kantzon som skapar insekter och skydd, tillsammans med ytor där viltet kan komma ut och torka och värma, är otroligt värdefulla.

Dessa ”torkytor” klipps med fördel ca. var fjortonde dag hela växtperioden för att viltet inte ska lägga sina ungar där eller reden som då riskeras att köras sönder.

Tillbaka till överblick