Svenska Jägareförbundet

Meny

Litteraturlista

Källor till texten om mårdhunden.

Vetenskapliga referenser

CANID NEWS, Vol. 2, 1994 The Raccoon Dog: a successful canid by Kaarina Kauhala*

from Canids: Foxes, Wolves, Jackals and Dogs - 2004 Status Survey and Conservation Action Plan)

Kauhala 1992

(Kauhala et al. 1993)

Canid Specialist group

Helle & Kauhala 1995

Ward and Wurster-Hill 1990, Kauhala and Saeki 2004a).

Helle, E. and Kauhala, K. 1991. Distribution history and present status of the raccoon dog in Finland. - Holarct. Ecol. 14: 278-286.

Kowalczyk, R. 2006. NOBANIS – Invasive Alien Species Fact Sheet – Nyctereutes procyonoides. - From: Online Database of the North European and Baltic Network on Invasive Alien Species – NOBANIS www.nobanis.org, Date of access 22/10/2009.

Carr, K. and P. Myers. 2004. "Nyctereutes procyonoides" (On-line), Animal Diversity Web. Accessed October 22, 2009 at animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Nyctereutes_procyonoides.html

Helle, E. & Kauhala, K. 1990. Lär känna Mårdhunden. En artmonografi från Svenska Jägareförbundet. Schmidts boktryckeri AB, Helsingborg 1990.

Åhlén, P.-A. 2007. Mårdhund. Förebyggande naturvård. Rapport till Naturvårdsverket.


2012-09-22 2012-11-21