Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Den finska vargförvaltningen havererade när EU tvingade fram ny lagstiftning. Sammanställt av Jägareförbundet från Skandulvs årliga rapporter.

Vargen måste förvaltas aktivt

Det finns många lyckade exempel på hur man förvaltar stora rovdjur. Vi behöver dock inte gå längre än till Finland för att se hur vargförvaltningen kan haverera fullständigt om man inte tar hänsyn till lokalsamhället. Snart ska Sverige sätta förvaltningsmål för vargstammen. Hur målet sätts kommer att vara avgörande för framgången.

2013-06-27

Ur ett naturvårdsperspektiv hade vi en framgångsrik rovdjursförvaltning tills för några år sedan. Björn, lo och järv hade ökat snabbt och skyddsjakt och populationsreglerande jakt infördes successivt medan stammarna fortfarande växte. Lokala problem hanterades, samtidigt som en lokal delaktighet och acceptans skapades. När den legala jakten ökade minskade också det illegala dödandet av rovdjuren kraftigt.

Även vargstammen har ökat snabbt, och den ökar fortfarande. För några år sedan inleddes därför omställningen från ett rent bevarande till att förvalta stammen. Övergången avbröts dock tvärt, och framgångsreceptet övergavs.

Istället för en förvaltning som utgår från lokalsamhällets behov granskar nu EU-kommissionen varje beslut om skyddsjakt och förvaltningsdomstolar gör komplicerade biologiska överväganden. Såväl populationsbegränsande jakt som skyddsjakt förkastas helt.

Tyvärr visar all internationell erfarenhet att det finns stora risker med att inte ta lokalsamhällets behov på allvar. Vi behöver bara titta på andra sidan Östersjön för att se vad som kan hända.

Finland har varit i exakt samma situation som Sverige. Den finska vargstammen växte, samtidigt som man hade en legal jakt på varg. Men sedan drogs Finland inför EU-domstolen. När möjligheterna till legal jakt begränsades ökade det illegala dödandet direkt. Vargstammen har på kort tid mer än halverats. En undersökning från Helsingfors universitet visar att acceptansen för varg sjunker och att illegalt dödande av varg har stöd hos en tredjedel av befolkningen. Det viktigaste skälet för illegalt dödande uppges vara att man vill utmana den offentliga förvaltningen.

Svenska Jägareförbundet tar kraftfullt avstånd från allt illegalt dödande av vilt. Samtidigt är vi övertygade om att lokalsamhällets behov och önskemål måste vara centrala när man sätter förvaltningsmål, om vi vill undvika en motsvarande utveckling i Sverige som i Finland. Det är dags att förvalta vargstammen bland annat genom jakt, för att styra stammens täthet och geografiska spridning. Samt för att lokalt minska de negativa effekterna av vargen.

Naturvårdsverket arbetar för närvarande med att fastställa referensvärdet för den svenska vargpopulationen. Det är helt nödvändigt nu ta ett tydligt steg från att bara bevara vargen till att förvalta den aktivt. All internationell erfarenhet visar att det är den enda vägen till framgång.

Svenska Jägareförbundet tar en aktiv roll för att skapa en fungerande rovdjursförvaltning, som utgår från lokal delaktighet och acceptans. Nedan finner du inbjudan till vårt seminarium i Almedalen: Människor och rovdjur- kan de förvaltas tillsammans?

Tillbaka till överblick