Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Foto: Kenneth Johansson

Viltforskningsdagarna på film

Nu kan man se föreläsningarna från Viltforskningsdagarna på film. Föreläsningarna handlar om utfodring, CWD, viltforskning förr och nu, DNA-tekniken i viltförvaltningen och rovdjur.

2017-04-20

Viltforskningsdagarna, som samarrangeras av Svenska Jägareförbundet och Naturvårdsverket, är ett återkommande forum för frågor som rör forskning och förvaltning av vilt.  

Årets Viltforskningsdagar gick av stapeln på Naturhistoriska riksmuseet 27-28 mars. Flera ämnen avhandlades, däribland effekter av utfodring och läget kring den nya sjukdomen CWD som drabbar hjortdjur.

Föreläsningarna filmades och kan nu ses här på Naturvårdsverkets hemsida. Filmerna handlar om:

Utfodring

 • Utfodring av klövvilt – vad har hänt sedan jaktlagsutredningen? Jens Andersson, Jämtlands länsstyrelse
 • Hur utfordrar jägare och brukare? Fredrik Widemo, SLU/Jägareförbundet
 • Effekter på älgars hälsa av stödutfodring. Annika Felton, SLU
 • Älgutfodring i Stor-Elvdal, Norge: Ekonomi, effekter, samarbete. Torstein Storaas, Högskolan i Hedmark

CWD

 • CWD i Norge. Erik Lund, Miljödirektoratet
 • Älgmärkningsprojekt - förekomst och spridning av CWD hos älg i Trøndelag. Christer Rolandsen, NINA
 • Övervakning av CWD i Sverige. Dolores Gavier-Widén, SVA 

Viltforskning förr och nu

 • Viltforskningens historia i Sverige. Kjell Danell, SLU

Genetik i viltförvaltningen

 • Genetiska effekter av liten populationsstorlek (”flaskhalsar”). Love Dalén, Naturhistoriska riksmuseet
 • Vad kommer DNA-tekniken att möjliggöra för viltförvaltningen om 10 år. Göran Spong, SLU
 • Systembyggnad inom miljöövervakning, genetisk miljöövervakning. Jan-Olov Westerberg, Naturhistoriska riksmuseet

Ny kunskap om rovdjur

 • Räven på spåret. Tomas Willebrand, Högskolan i Hedmark
 • Interaktion mellan björn och varg. Håkan Sand, SLU
 • Järvar och lodjurs rumsliga och sociala ekologi, från hemområden till utvandring. Malin Aronsson, SLU

Läs mer om innehållet i föreläsningarna här.

Tillbaka till överblick