Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Foto: Mostphotos

CWD-prover från älg i västra Jämtland kan nu skickas in

Jägare som fäller vuxen älg i västra Jämtland i helgen kan redan nu bidra till CWD-övervakningen. Så här kan prover lämnas in.

2017-11-10

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) inleder nu övervakning av CWD med fokus på älg i västra Jämtland. Svenska Jägareförbundet arbetar tillsammans med SVA med att organisera insamlingen. All information om upplägget har skickats ut till jaktlagen, samt finns att ladda ned här

Proverna ska komma från vuxna älgar i västra Jämtland

Proverna ska komma från älgar fällda i västra Jämtland, vilket innebär områden väster om europaväg E45. Endast vuxna älgar ska provtas, dvs. djur med alla 6 kindtänder i båda underkäksgrenar. Äldre djur (med slitna kindtänder) är extra intressanta då norska fall har varit hos äldre älgar. Vuxna älgar som kasseras vid jakt, slakt, avlivas pga. sjukdom, eller hittas döda kan också provtas. 

Förvara slaktkroppen (eller alla styckade delar) separat tills provsvar kommit

Myndigheterna rekommenderar att man inte ska äta ett djur som testats positivt för CWD. Det är därför viktigt att kött från provtagna älgar särskiljs från andra. En slaktkropp (eller alla styckade delar) som hanteras för privat konsumtion ska förvaras separat och väl uppmärkta fram till provsvar meddelats.  

SVA kommer testa inkomna prover två dagar i veckan och provsvaret mejlas direkt till den som skickat in provet. Provsvar ska därmed i normalfallet komma inom en vecka, beroende på postgången för provpaketet.

Kort om CWD

Chronic Wasting Disease (CWD), eller avmagringssjuka hos hjortdjur, är en allvarlig prionsjukdom som drabbar hjortdjur. Sjukdomen skadar djurets hjärna och är alltid dödlig. CWD har funnits i Nordamerika i några decennier och har sedan det första fallet upptäcktes spridits till över 20 delstater. 

De första fallen i Europa konstaterades i Norge 2016, däribland ett par älgar nära gränsen till Jämtland. CWD är ett potentiellt hot mot hjortviltet och vi behöver fakta kring läget. Därför är övervakningen som nu drar igång mycket viktig.

Här hittar du Jägareförbundets samlade information om CWD

Tillbaka till överblick