Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Foto: Mostphotos

CWD - Chronic wasting disease

Chronic Wasting Disease (CWD), eller avmagringssjuka hos hjortdjur, är en prionsjukdom som skadar hjärnan hos hjortdjur. De första CWD-fallen i Europa konstaterades i Norge 2016. Det innebär en risk för att sjukdomen också finns i Sverige, eller kan spridas hit. Här finner du fakta, tidigare texter om CWD, samt länkar till CWD-information på andra platser.

Frisk och vattendrickande älg. Onormal salivutsöndring kan däremot vara ett symptom på CWD. Foto: Bodil Elmhagen

CWD är en smittsam prionsjukdom som infekterar hjortdjur. Älg, kronhjort och ren kan infekteras, medan dovhjort verkar motståndskraftig. Det är inte känt om rådjur kan smittas. Smittämnet – prioner – överförs genom direktkontakt mellan djur eller via miljön. Miljösmittan uppstår genom att prioner utsöndras av infekterade djur, exempelvis via saliv, urin och avföring. Prioner kan anrikas i miljön och förblir smittsamma i flera år. Det finns inget botemedel eller vaccin, och alla infekterade djur dör.

Det finns inga kända fall där annat vilt än hjortdjur, tamdjur eller människa smittats av CWD. Risken att människa ska smittas bedöms som mycket liten.

CWD upptäcktes i hjorthägn i USA 1967, och de första fallen bland vilda hjortdjur konstaterades i början av 1980-talet. Sedan dess har sjukdomen spridits till över 20 nordamerikanska delstater. I Europa konstaterades de första fallen av CWD hos vildren i Norge 2016. I Norge pågår ett omfattande provtagningsprogam för att kartlägga förekomsten, och utöver vildren har några CWD-fall konstaterats hos älg och kronhjort. Vildrenarna har visats ha "klassisk" nordamerikansk CWD, medan sjukdomsbilden avviker något hos älg och kronhjort. I Norge skiljer man därför tills vidare på ”ren-” och ”älgtypen” av CWD (läs mer i faktabladet nedan). 

CWD-övervakning

  • Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) vill få in prover från hjortdjur som påträffas döda eller avlivas på grund av att de har symptom som skulle kunna bero på CWD (t ex avmagring, beteendeförändringar, vinglighet, dregling, ökad salivering och urinering).
  • Kontakta Viltsektionen på SVA för att diskutera provtagningen innan du sänder in ett djur (tel 018- 67 40 00 eller e-post vilt@sva.se). Viltsektionen avgör om du bör skicka prover och i så fall hur stor del av djuret. I första hand behöver SVA djurets huvud (hjärna, svalg och strupe), så oskadat som möjligt. Mer information här.
  • Hösten 2017 genomfördes en riktad insamling av CWD-prover från älgar fällda vid jakt i västra Jämtland. Fokus låg på västra Jämtland eftersom tre älgar i närliggande områden i Norge konstaterats ha CWD. I mitten av december hade ca 60 jämtländska älgar provtagits (se karta här). Alla testade djur var negativa.

Läs Jägareförbundets faktablad om CWD här

  • Historik, symptom och smittvägar
  • Ren- och älgtypen av CWD i Norge
  • Jägare och CWD
  • Forskning om viltförvaltning och CWD
  • Kunskapsbehov

Tidigare texter om CWD på Jägareförbundets hemsida

Om CWD på andra webbplatser


Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

Jordbruksverket

Norsk information om CWD (skrantesjuka på norska)

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-06-17 2018-07-19 Bodil Elmhagen