Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Niklas Liljebäck

Nystart för Viltforum

Jägareförbundet har en lång tradition av att publicera fakta som kan vara av intresse och nytta för jakten och viltförvaltningen. Nu har förbundets rapportserie Viltforum nystartat.

2020-02-04

- Förbundets första rapportserie hette Viltrevy och publicerade främst rena forskningsresultat, berättar Göran Bergqvist, ansvarig för viltövervakning. Den serien gavs ut 1955 till och med 1988. Viltforum har därefter givits ut i perioder, men har nu fått en nystart, fortsätter Göran. I Viltforum publiceras fördjupningar inom särskilt viktiga frågor som skrivits av olika forskare, men också faktaförmedling från Jägareförbundet.

De nummer som publicerats i och med nystarten handlar bland annat om populations- och avskjutningstrender hos gäss, jaktens effekter på flyttande fåglar, samt vildsvinets förekomst och förvaltning.

Här hittar du samtliga nummer av Viltforum som nedladdningsbara pdf-filer.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick