Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Foto: Erik Mandre

Rådjur, kronvilt eller älg med sjukdomstecken? Skicka prover till SVA!

Rådjur som magrat av eller beter sig onormalt, som fälls vid jakt eller hittas döda, är högintressanta för provtagning för avmagringssjuka hos hjortdjur (CWD). Älg och kron är också intressanta. Håll ögonen öppna under älgjakten och hjälp till att bygga kunskap genom att skicka prover till viltsjukdomsövervakningen!

2021-10-06

Avmagringssjuka hos hjortdjur (CWD) är en prionsjukdom som förstör det drabbade djurets hjärna. Under 2021 fortsätter Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att provta hjortdjur som självdött eller avlivats med sjukdomssymtom. Syftet är att övervaka sjukdomen, klargöra i vilken utsträckning CWD finns i Sverige, samt öka kunskapen.

- Älg, ren och kronhjort vet vi kan utveckla CWD, men vi vet inte om rådjur kan drabbas av CWD. Därför är det intressant och viktigt att få in fler prover från just rådjur, säger Gustav Averhed, biträdande statsveterinär på SVA.

Provtagningen görs på vuxna rådjur, älgar och kronvilt som bedöms ha en förhöjd risk att vara drabbade av CDW. Det handlar om djur med sjukdomstecken som skulle kunna orsakas av CWD, som självdött, eller dödats i trafiken.

Ett hjortdjur som drabbats av CWD kan inte tillfriskna, utan utvecklar successivt symptom på hjärnskador. Det kan till exempel börja bete sig onormalt, få problem att röra sig eller hålla balansen. Djuret får slutligen svårt att äta, vilket gör att det magrar av och dör. Ett hjortdjur som utvecklat CWD kan också löpa större risk att dödas i trafiken eller av rovdjur.

Kontakta Viltsektionen genom webb-formuläret rapporteravilt.sva.se eller via SVA:s växel 018-67 40 00 om du fäller ett hjortdjur som kan vara intressant för provtagning, eller om du hittar ett självdött djur. Mer information från SVA finns här.

Se SVA:s kortfilmer om CWD

Läs mer om CWD

Här hittar du samlad information om CWD på Svenska Jägareförbundets hemsida

Tillbaka till överblick