Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Svensk forskning visar att cirka 85 procent av födslarna sker under månaderna februari till maj. Kultingar kan dock födas när som helst under året. Foto: Mostphotos

15 snabba om vildsvinet

Vildsvinet fortsätter att sprida sig i Sverige. Men hur mycket vet du egentligen om vår vilda gris? Här är 15 punkter med vildsvinsinfo.

2023-01-09

 1. Vildsvinet är en inhemsk art med en lång historia i Sverige som började för mer än 8 000 år sedan.

 2.  Vildsvinet utrotades i slutet på 1600-talet. Sen fanns de inte i Sverige på 200 år. Senare återinfördes vildsvin i hägn. I mitten på 1970-talet etablerade sig grupper av, från hägn, förrymda vildsvin i trakterna av sörmländska Trosa, Björkvik och Kiladalen. Nu finns vildsvinen i samtliga län i södra Sverige.

 3. Vildsvin är skygga och och ses sällan i dagsljus. 

 4. Ett fullvuxet vildsvin i Sverige blir omkring 1 meter i mankhöjd och drygt 1,5 meter långt. Suggan väger då allmänt över 100 kg medan galten är tyngre och kan väga uppemot 200 kg.

 5. Vildsvinet ömsar päls två gånger per år. Både underull och vinterhår skiftas med början under våren till den tunnare sommarpälsen. Under senhösten anläggs åter den täta vinterpälsen.

 6. Det är svårt att se skillnad på könen, särskilt under de första levnadsåren, sedan blir könsprägeln alltmer påtaglig. Den fullvuxna galten har en tydligare midja som vidgas i ett kraftigt bogparti. Dessutom är galtens testiklar framträdande. Generellt har suggorna rundare kroppsform och uppträder oftast i grupp.

 7. Galtens hörntänder i underkäken är kraftiga och formade som betar. Dessa tänder är mindre utvecklade hos suggor och kultingar. 

 8. Betarna har öppna rötter, de växer alltså under vildsvinets hela livstid och slipas vassa mot överkäkens kortare, böjda hörntänder.
   
 9. Vildsvinet har ett mycket gott luktsinne och god hörsel, medan synen är svagare utvecklad. Vissa observationer antyder att djuret med luktsinnets hjälp kan avslöja doften av exempelvis en jägare på mer än 500 meters avstånd.

 10. I de områden där utfodring sker blir det fodret viktigt föda. Därför kan utfodring i viss mån användas för att skydda grödor, vilket utnyttjas i Frankrike och Spanien. 

 11. Vildsvin är allätare, men det mesta av födan, omkring 90 procent, utgörs av vegetabilier.

 12. Från juli och framåt hösten äter vildsvinen mycket frön och frukter, och ger sig då på odlade grödor. De skadar sällan mer än några procent av den odlade arealen, men där de slår till kan skadana vara förödande.

 13. Till skillnad från de andra klövdjuren är vildsvinet inte i disslare, utan har en enkel magsäck som är anpassad för djurets blandade diet. 

 14. De flesta parningarna sker i augusti till december. Suggan är dräktig i ungefär 115 dagar. Och svensk forskning har också visat att cirka 85 procent av födslarna sker under månaderna februari till maj. Kultingar kan dock födas när som helst under året. 

 15. Ett vildsvin blir som mest ungefär tio år gammalt. Djur som hållits i hägn och skyddats från det fria livets påfrestningar kan bli dubbelt så gamla.

Tillbaka till överblick