Svenska Jägareförbundet

Meny

Afrikansk svinpest

Foto: Mostphotos

Jordbruksverket: Undvik import av grovfoder och halm

Jordbruksverket avråder nu från onödig import av grovfoder och halm från länder med afrikansk svinpest. Den som ändå behöver importera bör vara extra uppmärksam på fodrets kvalitet för att minska risken att föra in sjukdomen i Sverige.

2018-09-20

Importen av hö, ensilage och halm förväntas öka efter den torra sommaren. Jordbruksverket manar nu till försiktighet på grund av den afrikanska svinpesten, en sjukdom med hög dödlighet som infekterar vildsvin och tamgris. Sjukdomen är under spridning i Europa och skulle den nå Sverige kan det få allvarliga konsekvenser för vildsvinstammen och tamgrisnäringen. 

Afrikansk svinpest smittar genom ett virus som kan överleva flera år i döda djurkroppar och minst några dagar eller veckor i andra miljöer. Det innebär att viruset kan smitta vildsvin och tamgrisar via kontaminerad föda eller miljö.

Risken är låg att det ska finnas virus i högkvalitativt foder. Det gäller både vältorkat hö och halm, samt ensilage och inplastat stråfoder. Skulle det däremot råka finnas rester av döda djur i fodret så är kvaliteten låg, och fodret utgör en smittorisk om det kommer från ett land med afrikansk svinpest. Då skulle djurdelarna kunna komma från ett infekterat vildsvin som dött på en vall eller sädesfält. 

Jordbruksverket rekommenderar

  • Att man om möjligt undviker att importera grovfoder och halm från områden inom EU där det finns afrikansk svinpest. I nuläget finns sjukdomen i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Tjeckien, Bulgarien och Belgien.
  • Att man är extra försiktig om man ändå behöver importera från dessa länder. Kontakta de lokala myndigheterna och kontrollera smittsituationen i området där fodret producerats. Fodret bör ha lagrats minst två månader innan det förs in i Sverige.
  • Att man undersöker det importerade fodrets kvalitet extra noga. Om man hittar rester av döda djur som skulle kunna komma från vildsvin ombeds man kontakta Jordbruksverket så de kan göra en riskbedömning. (Kontakta enheten för CITES, foder och djurprodukter, via Jordbruksverkets växel 036-15 50 00 eller mejl till foderdjurprodukter@jordbruksverket.se).
  • Om Jordbruksverket bedömer att det finns en smittrisk ska fodret destrueras, vilket man kan söka ersättning för.
  • Foder av låg kvalitet – där det finns rester av döda djur – ska inte användas som foder till något djur. Lågkvalitativt foder ska inte heller lämnas i skogen, eller på någon annan plats där vildsvin kan komma åt det.

Afrikansk svinpest finns även i länder utanför EU, till exempel Ryssland, Ukraina och Vitryssland, men från dessa länder är det inte tillåtet att importera hö och halm. 

Läs mer

Jordbruksverkets pressmeddelande: Var uppmärksam vid införsel av grovfoder och halm

Om införsel av grovfoder och smittrisk på Jordbruksverkets hemsida

Svenska Jägareförbundets samlade information om afrikansk svinpest

Tillbaka till överblick