Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Råget med kid.

Get och kid. Foto: Kenneth Johansson

15 fakta om rådjuret

Har du koll på vårt minsta och mest vanliga hjortdjur? Här är 15 fakta.

2015-12-26

 1. Rådjuret har en lång historik i Sverige. Förmodligen invandrade det till Sverige i omgångar mellan nedisningarna under förhistorisk tid.

 2. Från medeltiden och fram till 1700-talet var jakträttigheterna för rådjur,
  älg och kronhjort förbehållna kungamakten och adeln.
  Denna lagstiftning upphävdes dock av Gustav III år 1789 till förmån för fri jakt på för de som hade egen skattemark.

 3. Hjortdjursstammarna var nästan utrotade kring mitten av 1800-talet.
  Rådjuret fanns till sist bara kvar i en känd stam om ett par hundra djur på Övedsklosters gods i Skåne.

 4. Rådjuret är vårt minsta och mest vanliga hjortdjur.

 5. Rådjur är liksom andra hjortdjur en idisslare.
  Det betyder att födan stöts upp och tuggas om efter en första bearbetning i två av djurens magsäckar.

 6. Spåravtrycken av klövarna är de minsta av de svenska hjortdjurens. 

 7. Rådjurens bäst utvecklade sinnen är smak-, hörsel- och luktsinne.

 8. Vill man avgöra könet på djur utan horn, kan man titta på den bakre delen av djuret. Bocken avslöjas tack vare en hårtofs vid könsorganet under buken.
  Hos geten sticker istället en ungefär fem cm lång brungul hårpensel fram i underkanten på den vita akterspegeln. Penseln syns även hos getkiden.

 9. Man skiljer på tre horntyper och bocken brukar få namn efter deras utseende.
  Bär den ogrenade horn kallas den spetsbock. Har hornen två taggar längst ut kallas den gaffelbock. Den mest utvecklade horntypen finns hos sextaggaren som har tre taggar på varje horn.

 10. Vid uppvaktningen ses bocken ofta jaga efter geten i korta ruscher.
  Men tiden före själva parningen rör de sig ofta i lugnare mak,
  ofta i ganska snäva öglor eller cirklar. Ibland trampas en synlig stig, s k häxring,
  upp av den nötning paret åstadkommer.

 11. Rådjursgeten har något som kallas för fördröjd implantation.
  Det kallas även fördröjd fosterutveckling och innebär att ägget som befruktades vid parningen i augusti börjar utvecklas först runt årsskiftet.
  Då fäster det i livmoderns vägg (det vill säga implanteras) och börjar växa -
  innan dess har äggen svävat fritt i livmodern.

 12. Getter som är havande får förskjuten pälsömsning, behåller vinterpälsen längre på försommaren.

 13. Rådjuren saknar framtänder i överkäken, liksom andra hjortdjur. Det gör att bitspåren från rådjur på vegetation ger ett avslitet intryck.

 14. Ett rådjur blir sällan äldre än 10-12 år i Sverige.
  Den faktor som tycks begränsa livslängden mest är tandslitaget.
  När skärpan i tänderna avtar med stigande ålder får djuren svårare att effektivt inta föda.

 15. 6-7 rådjur äter lika mycket som en vuxen älg.
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
Tillbaka till överblick