"Självklart ska jägare få sälja vildsvinskött" - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Jägareförbundet vill ge jägarna möjligheten att sälja vildsvinskött på samma sätt som annat viltkött. Foto: Mostphotos

"Självklart ska jägare få sälja vildsvinskött"

Dagens regler tillåter inte att jägare säljer eller ger bort vildsvinskött. Detta måste ändras menar Svenska Jägareförbundet.
– Jägare i Tyskland säljer tiotusentals vildsvin till såväl privatpersoner som lokala restauranger. Vi tycker det är självklart att även svenska jägare ska ha samma möjligheter, säger Jägareförbundets kommunikationschef Magnus Rydholm.

– Vi ser ökande behov från jägare att få avsättning för vildsvinsköttet på ett enkelt sätt, säger kommunikationschef Magnus Rydholm Foto: Madeleine Lewander

2018-03-21

Svenska Jägareförbundet har i flera år arbetat för att reglerna runt småskalig försäljning av vildsvinskött ska ändras. Och det finns flera anledningar.

– Vi ser ökande behov från jägare att få avsättning för vildsvinsköttet på ett enkelt sätt. Detta för att kunna behålla ett högt jakttryck på vildsvinen i de områden där de orsaker problem för jordbruket, säger Magnus Rydholm.

Han menar att utmaningarna med vildsvinen kräver ett bra lokalt samarbete mellan jägare, jordbrukare. Men också att det behövs regler som tillåter för jägarna att sälja vildsvinskött. Det behövs fler incitament för att hålla ett högt jakttryck.

– Om du som jägare har en full frysbox är ditt enda alternativ idag att åka till en vilthanteringsanläggning. Men alla tar inte emot vildsvin, du kan ha väldigt långt till en anläggning och betalningen för köttet är ofta så liten att pengarna inte ens täcker bensinkostnaden. Denna situationen uppmanar inte jägarna att hålla ett högt jakttryck – vilket behövs i vissa områden.

Svenska Jägareförbundet och LRF har därför lämnat in en gemensam hemställan till regeringen om att ändra reglerna kring småskalig försäljning av viltkött.

– Detta är något som våra medlemmar har efterfrågat. Därför jobbar vi med frågan.

Svenska Jägareförbundet och LRF vill att man bygger upp ett system som ger positiva effekter för såväl jordbruket, jakten som konsumenterna.

– Som ett led i detta arbete har vi skärskådat det tyska systemet, där det idag säljs tiotusentals vildsvin. Vi har tittat på ett fungerande system inom EU och tagit fram ett förslag anpassat för Sverige, säger Magnus Rydholm.

Förslaget går i korthet ut på följande krav på jägaren:

  1. Jägaren ska ha genomgått en utbildning, förslagsvis viltundersökarkurs med påbyggnad för livsmedelshantering och trikinprovtagning.
  2. Jägaren ska använda sig av ett taggsystem, som gör att kött från varje sålt vildsvin blir spårbart tillbaka till trikinprovet.

– Livsmedelstrender pekar mot att konsumenter gärna vill köpa närproducerat, klimatsmart kött av hög kvalitet. Vildsvinsköttet uppfyller dessa kriterier. Så det finns flera positiva effekter vi kan få om regeringen ändrar reglerna, säger Magnus Rydholm.

Han menar vidare att efterfrågan på vildsvinskött behöver öka.

– Det behövs fler initiativ, nya produkter och innovationer för att öka efterfrågan. Från förbundets sida ser vi den småskaliga försäljningen som ett komplement till vilthanteringsanläggningarna. Bägge delarna behövs för att klara av distributionskedjan.

– I Tyskland finns lokalproducerat vildsvinskött på gårdsförsäljning, lokala restauranger och liknande. Om vi får de regeländringar vi vill ha finns möjligheter att efterfrågan på vildsvinsprodukter ökar, vilket troligtvis också leder till att vildsvinens rykte förbättras, säger Magnus Rydholm.

Svenska Jägareförbundet arbetar för småskalig försäljning av vildsvinskött. Vi vill ge jägarna möjligheten att sälja vildsvinskött på samma sätt som annat viltkött. Då får fler möjligheten att äta det klimatsmarta och goda vildsvinsköttet.

Vill du också sälja vildsvinskött? Stöd oss i arbetet och bli medlem.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick