Därför vill förbundet ändra jakttiderna för rådjur - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Mer jakttillfällen utan att göra avkall på jaktetik och biologiska fakta har varit målsättningen för Svenska Jägareförbundet i jakttidsberedningen. Foto Mostphotos

Därför vill förbundet ändra jakttiderna för rådjur

Svenska Jägareförbundet vill se förlängd jakttid för rådjuren. – Detta är en svår fråga som många har åsikter om, vilket är utmanande. En livfull och konstruktiv debatt är positivt och visar hur svårt det är att förändra jakttiderna på en omtyckt viltart, säger ordförande Torbjörn Larsson.

2020-02-19

Att ena ett stort förbund med mängder av åsikter är ingen enkel uppgift. När det gäller jakttider är frågan svårare än normalt. Jakttiderna för rådjur var en av de svåraste uppgifterna.
– Rådjuren är den stora vinnaren av klimatförändringarna med mildare vintrar. Vi har haft en stadig avskjutning de senaste åren på över 100 000 djur. Samtidigt ökar mängden klövvilt i landet. Signalen som kommit från många jägare i södra Sverige är att rådjursjakten med nuvarande tidsram i inte riktigt hinns med då mycket tid åtgår till att förvalta främst vildsvin, förklarar riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné


För rådjuren visar forskningen att det krävs ett mycket hårt jakttryck för att jakten ska vara populationsreglerande. Stammen påverkas mer av rovdjur och snöförhållanden.
Jägareförbundet har därför gått igenom all tillgängliga fakta kring rådjur. Denna spänner från reproduktion till avskjutning.
– Fakta visar att län med vårbocksjakt inte fäller en högre andel råbockar än grannlänen som inte har den jakten. Det är sällan vi har 35 års testverksamhet i ryggen när förbundet fattar beslut.
Förbundet är också positivt till att tillåta jakt på rågetter och kid efter den tidpunkt vi har idag som sluttid.
– Detta handlar främst om principer kring hur jakt på mindre klövvilt ska skötas – och då ta hänsyn till såväl snösituation som en hel del annat. Förbundet har enats om en princip som säger att jakt i början – och i slutet – av säsongen kan ske som vakt- eller smygjakt. Då störs viltet minimalt.
– Principen vi föreslår ska gälla både rådjur, dov- och kronvilt. Vi vill att man ska behandla det mindre hjortviltet enligt samma principer, säger Daniel Ligné.


Men klarar rådjursstammen av de ökade jakttryck som skapas med förlängd jakttid?
– Ja, det gör den. Erfarenheterna från länen där det finns vårbockjakt visar att jakttrycket inte ökar speciellt mycket. Dessutom motverkas en eventuell ökad avskjutning av allt mildare vintrar. Vi vet också att det skjuts ytterst få kid i september idag – trots att de är lovliga. Vi ser februarijakten som en ”pysventil” för de som inte klarat av sin planerade avskjutning under hösten, säger Daniel Ligné.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick