Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Viltkött, rätt hanterat, är det bästa kött man kan äta. Det är bara onödigt och dumt att slarva med tillvaratagandet, säger Ola Wälimaa. Foto: Mostphotos

Viltkött: Beklagligt att rekommendationerna inte följs

Livsmedelsverket har tagit stickprov på viltfärs hos ett antal vilthanteringsanläggningar för att kontrollera om det finns blyrester i färsen.
– Att myndigheten hittade bly i 15 av 100 prover ser vi som allvarligt och bekymmersamt, säger förbundsjuristen Ola Wälimaa.

2020-08-25

Ingen vill få i sig bly via maten. Just därför arbetade Svenska Jägareförbundet och Livsmedelsverket fram rekommendationer kring hur mycket man ska rensa runt den skada som kulan orsakar. Följs rekommendationerna så kan alla äta viltkött utan att behöva fundera på frågan.

– Tyvärr ser vi nu att alla inte följt rekommendationerna. Detta är inte bra ur flera perspektiv. Det absolut viktigaste skälet är att viltkött, rätt hanterat, är det bästa kött man kan äta. Det är bara onödigt och dumt att slarva med tillvaratagandet, säger Ola Wälimaa.

Svenska Jägareförbundet anser att viltkött är en av jägarnas främsta resurser som inte får förknippas med några risker för hälsan.

– Det är tråkigt att vi hamnat i denna situation. Det är trots allt lätt att undvika blyrester i viltköttet. Antingen så använder jägarna blyfri ammunition eller så följer man de enkla rekommendationer som finns. Det handlar om att skära bort allt påverkat kött och ytterligare tio centimeter, det vill säga en skottrensning med god marginal, Ola Wälimaa.

Han menar att det är ett ansvar som alla jägare och vilthanteringsanläggningar måste ta.

– Det klimatsmarta viltköttet är viktigt som ambassadör och acceptansbärare för jakten. Då ska man inte slarva med tillvaratagandet, säger Ola Wälimaa.

Kötthantering

Pressmeddelande från livsmedelsverket

Tillbaka till överblick