Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Madeleine Lewander

Så undviker du att få bly i viltköttet

Viltkött är en fantastisk råvara, som både är nyttig och välsmakande. Under de senaste åren har det dock visat sig att viltkött kan innehålla rester av bly från ammunition. Samtidigt har bly visat sig vara giftigare än vi trott. Nya rön visar att alla kan äta viltkött som skottrensats tillräckligt utan att vara oroliga.

Det gäller bara att skära bort med ordentlig marginal. Ett enkelt alternativ är förstås att använda blyfri ammunition.

Viltköttets status som nyttigt livsmedel är självklar för Jägareförbundet, som har en nollvision för miljö- och hälsoeffekter av ammunitionsbly. Förbundet inledde därför ett samarbete med Livsmedelsverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt 2011. Målet var att undersöka förekomsten av blyrester från ammunition i svenskt viltkött, samt ta fram och kommunicera råd om kötthantering som minimerar risken att man får bly i viltköttet och i miljön.

Undersökningarna är klara och publicerades av Livsmedelsverket 2014-10-07. Resultaten visar att blyfragmenten sprider sig längre från sårkanalen än vi trott och att blyhalterna är högre än vi trott i området nära sårkanalen. Samtidigt så går det att få bort blyresterna genom att skottrensa med marginal.

De nya råden innebär att man bör skära bort allt kött som ser ut att vara blodsprängt eller påverkat av kula och splitter, samt ytterligare 10 cm synbarligen opåverkat kött runt sårkanalen efter kulan. För hagelskjutet vilt bör man putsa bort allt kött som ser ut att vara påverkat av hagel eller splitter. Alternativt använder man blyfri ammunition.

Livsmedelsverket har lyft sina begräsande råd för konsumtion av sådant viltkött som skottrensats enligt de nya rönen, vilket innebär en lättnad jämfört med tidigare. Samtidigt innebär de nya råden att ingen bör äta kött från området 10 cm runt sårkanalen, trots att det ser helt opåverkat ut. På så vis innebär de nya råden en skärpning.

Fokus läggs nu på att få till en korrekt kötthantering, snarare än att begränsa konsumtionen av viltkött. Det tycker Jägareförbundet självfallet är bra.

Jägareförbundet konstaterar samtidigt att en stor andel av den svenska jägarkåren behöver skära bort mer vid skottrensningen än man gör idag, alternativt bör man byta till blyfri ammunition. Förbundet kommer arbeta aktivt med dessa frågor framöver.

När det gäller alla frågor om hälsorisker med bly hänvisar Svenska Jägareförbundet till Livsmedelsverket.

Nedan finns länkar till råd för hur du skär rent, till Jägareförbundets rekommendationer för val av ammunition, samt till Jägareförbundets Frågor och svar.

 


2021-11-04 2023-02-10