Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Förbundet anser att jakt kan genomföras, så länge som de anpassas efter rådande omständigheter. Foto: Christer Wångenberg / Mostphotos

Vad innebär de nya Covid-reglerna för jakten?

Jakt som bedrivs av ett jaktlag där varje enskild deltagare har jakträtt eller är medlem i jaktlaget eller särskilt inbjuden är ingen offentlig sammankomst eller allmän tillställning. Dessa sammankomster anses som rent privata tillställningar och inte kan förbjudas eller begränsas rent antalsmässigt.

2020-11-17

Svenska Jägareförbundet anser det vara självklart att alla människor ska ta extra hänsyn och respektera de rekommendationer som myndigheterna går ut med. Dock anser förbundet att jakt kan genomföras, så länge som de anpassas efter rådande omständigheter.

Förbundets tidigare rekommendationer innehåller tips och råd för hur en jakt bör planeras. Dock är det viktigt att tänka till en extra omgång om hur vi reser och hur vi träffas så att jakten verkligen genomförs på ett så säkert sätt som möjligt. 
Viktigast är dock den enskildes ansvar. Har man några symptom på sjukdom ska man stanna hemma, men med de utvidgade restriktionerna bör man även stanna hemma om man träffat någon som har sjukdomssymptom.

Låt oss tillsammans ta vårt ansvar, så att jakten kan fortsätta att vara en glädjepunkt under de annars dystra tiderna med ökad smittspridning av Covid 19.

Tillbaka till överblick