Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Ingela Skullman / Mostphotos

Skjutbanorna och pandemin

För att hindra spridning av coronavirus på skjutbanorna uppmanar Svenska Jägareförbundet till att följa de gällande rekommendationerna från Folkhälsomyndighet (FHM) vid all aktivitet på banorna. - Jägareförbundet tycker det är bra med träningsskytte på skjutbanorna men uppmanar alla att följa de råd och rekommendationer som gäller, säger Lars Björk, nationellt skytteansvarig vid Svenska Jägareförbundet.

Foto: Madeleine Lewander

2021-03-08

Från och med 1 mars rekommenderas ingen tävlingsverksamhet i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation. Detta gäller även tävlingsverksamhet inom skytte och Jägareförbundet råder till att följa nedanstående rekommendationer vilka har gjorts i samråd med Skyttesportförbundet och Riksidrottsförbundet. Yrkesmässig idrott är undantaget.

Smittsäker skytteträning utomhus

FHM har sedan tidigare förtydligat att träning utomhus kan fortsätta om anläggningarna kan hållas öppna på ett smittsäkert sätt. Detta omfattar exempelvis skytteträning utomhus på en skjutbana. Träningen bör dock ske enskilt eller i mindre grupper. I all skytteverksamhet såväl inne som ute bör man följa myndighetens föreskrifter och allmänna råd för idrotten som i korthet innebär följande.

 • Personer födda 2001 eller tidigare bör träna på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det handlar bland annat om att träna utomhus när det är möjligt, hålla avstånd och att träna enskilt eller i mindre grupper.
 • För personer födda 2001 och tidigare har många kommuner och regioner fattat beslut om att de för närvarande inte träna får träna organiserat inomhus vid kommunala anläggningar. Då det är region eller kommun som tar dessa beslut vilket innebär att det kan det se olika ut runt om i landet.
 • Liksom tidigare rekommenderas personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott att träna och tävla.

Barn födda 2002 och senare bör fortfarande träna både inomhus och utomhus. Den åldersgruppen undantas från regeringens rekommendation att stänga all offentlig verksamhet som inte är nödvändig.

Lag begränsar antal personer vid en aktivitet

Förutom de allmänna råden så har idrottsrörelsen att ta hänsyn till den nya pandemilagen som inte är en rekommendation utan tvingande lag. Enligt lagen tillåts max åtta deltagare vid offentliga tillställningar, till exempel idrottsevenemang med publik. Det finns också begränsningar i pandemilagen för gym, sportanläggningar, badhus och andra platser för fritidsverksamhet som är öppna för allmänheten. Något förenklat är det den som äger eller driver lokalen eller anläggningen som ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt pandemilagen.

Om exempelvis en kommun äger skytteanläggningen ska skytteföreningen följa de regler som kommunen meddelar. Äger skytteföreningen anläggningen är föreningen ansvarig även vid uthyrning utifrån maxantal personer inom skjutbanans lokaler. Maxantalet besökare vid verksamhet inomhus beräknas så att varje besökare har minst 10 kvadratmeter var.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd avser hela landet.

 • FHM betonar det personliga ansvaret att skydda dig själv och andra.
 • Verksamheter ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.
 • Begränsa nya nära kontakter.
 • Undvik att vara nära varandra, framför allt i mindre utrymmen under en längre tid (=mer än 15 min)
 • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta, undvik kollektivtrafik, vid längre resor undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.

Vissa av de allmänna råden avser specifikt idrottsrörelsen där skyttet ingår och innebär att personer födda 2001 eller tidigare rekommenderas träna enskilt på ett sätt som minimerar risken för smitta om de:

 • håller avstånd till varandra,
 • inte delar utrustning med varandra,
 • när det är möjligt genomför aktiviteten utomhus,
 • undviker gemensamma omklädningsrum,
 • reser till och från aktiviteten individuellt,
 • utför aktiviteten i mindre grupper, max 8 personer

Naturligtvis ska man i övrigt följa pandemilagen och beakta Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt eventuella lokala föreskrifter.

Några praktiska tips vid skytteverksamhet för att minimera smittspridning

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Håll minst två meters avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Hälsa inte med handslag.
 • Tillhandahåll handsprit och/eller tvål och vatten på banan och uppmana att nyttja detta ofta.
 • Använd gärna handskar.
 • Använd gärna munskydd, dessa kan vara ett komplement till övriga riskreducerande åtgärder för att hindra smittspridning.
 • Tänk på att torka av de gemensamma ytor som personer använder, tex tryckdosor till lerduvekastare, igångsättning älg, dörrhandtag till paviljong, skjutbås etc. med handsprit.
 • Tillhandahåll endast hela askar vid överlämning av ammunition.
 • Tillämpa ingen kontant betalning utan nyttja exempelvis swish.
 • Vänta på din tur ute, inte i väntrummet.
 • Undvik försäljning av fika på banan. Medtag eget.

Följ aktivt med på Folkhälsomyndighetens hemsida då förutsättningarna kan komma att förändras allt eftersom smittläget eventuellt förändras.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

 

 

 

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
Tillbaka till överblick