Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Nu får jägarna förhoppningsvis – om förslaget blir verklighet – bättre förutsättningar för att spåra lodjur och därmed en ökad effektivitet i jakten, säger Gunnar Glöersen. Foto: Mostphotos

Lodjursjakten kan flyttas till februari efter förbundets förslag

Svenska Jägareförbundet har under flera år velat flytta lodjursjakten, eftersom snöförhållandena oftast är dåliga i mellersta och södra Sverige under mars månad. Nu lägger Naturvårdsverket ett förslag till ändring av lodjursjakten i föreskrifterna. Helt enligt Svenska Jägareförbundets förslag.

2021-05-25

Jakttiden på lodjur i södra mellersta Sverige har varit 1 mars till 31 mars. Men Svenska Jägareförbundet har riktat kritik mot jakttiden. Ett skäl till detta är att snöförhållandena är väldigt dåliga i södra och mellersta Sverige under mars månad. Förbundet har därför velat flytta jakttiden till 1 februari till sista februari.

– I Finland börjar lodjursjakten den 1 december. I Finland är även den jaktliga administrationen mycket enklare. Myndigheterna gör exempelvis bara stickprov vid skottplatsen. EU har inga synpunkter på detta, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig.

I den senaste remissen kring föreskrifterna riktade Svenska Jägareförbundet kritik mot att Naturvårdsverket ville ta hänsyn till länsstyrelsernas arbetsbörda och därmed inte flytta jakten på lodjur.

– Jakttider på lodjur ska ske utifrån när det är som mest lämpligt att jaga lodjur, inte utifrån hur mycket myndigheter har att göra, säger Gunnar Glöersen.

Nu verkar Naturvårdsverket ändrat inställning i frågan och lägger ett förslag att jakttiden i det södra och mellersta rovdjursförvaltningsområdet blir som Svenska Jägareförbundet vill ha det. I norra förvaltningsområdet föreslås jakttiden ligga kvar (1 mars till 15 april).

– Detta är en framgång för vårt långsiktiga arbete med rovdjursförvaltningen. Nu får jägarna förhoppningsvis – om förslaget blir verklighet – bättre förutsättningar för att spåra lodjur och därmed en ökad effektivitet i jakten, säger Gunnar Glöersen.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick