Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Vinterjakten på ripa blir kvar efter att regeringen ändrat sitt tidigare beslut. Foto Lena Runer

Regeringen ändrar jakttiden för ripa och pausar ejderjakten

Efter ett hårt tryck från lokalpolitiker, jägare, hundklubbar, turistföretag och Svenska Jägareförbundet ändrade regeringen under torsdagen det kritiserade beslutet att korta jakttiden på ripa. Samtidigt införs en tillfällig paus i ejderjakten.
– Beslutet om ripjakten är bra men vi tycker att jakttiden på ripa ska vara samma i hela landet. Pausen för ejderjakten är onödig och en symbolhandling som inte ger någon effekt, säger Peter Eriksson förbundsordförande.

2021-06-17

Efter det underliga regeringsbeslutet i början av maj att korta jakttiden på dal- och fjällripa trots att all fakta visade att jakten inte påverkar ripstammen har väldigt många människor engagerat sig för att få till en ändring av beslutet.
– Jakttider ska bestämmas utifrån principer av hållbart nyttjande och fakta, inte med hänsyn till känslor och tyckande, säger Gun Fahlander ordförande för Fjällrådet.
– Jag är imponerad över kraften vi kan få när så många arbetar mot samma mål. Alltifrån fackföreningen Gruvtolvan och lokalpolitiker till stuguthyrare, jägare och många andra. Att regeringen ändrar beslutet är oerhört positivt. Annars hade man raderat ut en hel jaktform med kulturhistoriska inslag, säger Birgitta Isaksson, ordförande Jägareförbundet Norrbotten.
Svenska Jägareförbundet har naturligtvis också bidragit till att regeringen ändrade sig om ripjakten. Organisationen är inte riktigt nöjd med beslutet, även om det har positiva delar.
– Att man förlänger jakttiden till 15 mars i vissa områden och gör det möjligt att rädda vinterjakten på ripa är bra. Men vi är frågande till varför jakten ska avslutas vid olika tidpunkter när den inte påverkar ripstammen, säger Birgitta Isaksson.
Gun Fahlander framhåller att beslutet även avslöjar några viktiga aspekter.
– Detta visar exempelvis att regeringen kan och är villig att fatta nya beslut om jakttider när det finns fakta som styrker en ändring. Detta rör såväl inskränkningar som utökningar. Jag vill rikta ett stort tack till alla som bidragit så att vinterjakten på ripa kan fortsätta, säger Gun Fahlander.
Ripjakten får nu pågå till 15 mars i vissa områden, medan den ska avslutas 28 februari i andra områden.
Men det finns en baksida av regeringsbeslutet. Den rör ejderjakten. Beslutet innebär också att jakten på ejder förbjuds tills det finns en internationell förvaltningsplan på plats, vilket enligt regeringen bör vara klart under hösten. Då ämnar regeringen att tillåta ejderjakten igen, utifrån de krav och riktlinjer som finns i förvaltningsplanen.
– Alla vet att ejdern minskar. Men jakten påverkar inte beståndet. Jakttrycket har även på frivillig väg reducerats mycket mer än vad stammen har minskat. Jägarna tar alltså redan ansvar för ejderpopulationen. Beslutet är med andra ord en symbolhandling som inte ger någon effekt på ejderbeståndet, säger Peter Eriksson.
Han menar att kustjakt är viktig för många i kustlandskapen och har ett stort jaktkulturellt värde.
– Den enda ljuspunkten är att regeringen ämnar återinföra ejderjakten så fort det finns en internationell förvaltningsplan på plats. Men detta skapar oro i jägarleden. Vi vet inte vad förvaltningsplanen kommer innehålla. Det rör sig om en väldigt kort paus. Pausen är med andra ord helt onödig och helt verkningslös, säger Peter Eriksson.

Länk till regeringens pressmeddelande

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick