Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Oscar von Stockenström

Det finns plats för alla

Vad kan de föreslagna ändringarna få för betydelse för dig?
Att svara på remissen är att påverka vilket är mycket viktigt. Det är därför viktigt att remissen hanteras av rätt av instans, avdelning, personal eller ledamot.

Det är många som berörs av utredningens förslag. Vi saknar hänsynstagande till myndigheter, jägare, fiskare, turism, näringsliv, övriga etniciteter etcetera. Det är därför mycket viktigt att det framgår av remissvaret.
Tillgångarna till friluftsliv, jakt och fiske är av stor betydelse för den enskilde medborgaren men även för näringsliv och de olika samhällsfunktionerna. Människor med önskvärd kompetens tar gärna anställning i inland och fjällkommuner av den enkla anledningen att livskvalitén är högre med god tillgång till olika typer av friluftsliv. Värdet av detta förhållande är mycket stort och svårt att överskattas.

Näringslivet och turismen är för lokalsamhället en viktig del. Begränsningar avseende friluftslivet, jakten och fisket gagnar inte lokalsamhället, dess ekonomi, besökare och turistintäkter.
Förslagen i delbetänkandet riskerar att splittra lokalsamhället, öka polariseringen och begränsa vissa människor möjligheter till ett rikt friluftsliv. En förhållandevis liten yrkesgrupp erhålls orimliga privilegier på bekostnad av övriga medborgare.
När Girjas sameby tilldömdes rättigheterna att upplåta jakt och fiskerätt så kommunicerade samebyn att det inte skulle ske några inskränkningar. Detta visade sig vara tomma löften. Jakt och fiskekort säljs endast till i Norrbottens län boende samt jakttiden begränsades i tid. Även orimliga avlysningar för jägare och fiskare infördes under vissa perioder.

Från Svenska Jägareförbundet vill vi vara mycket tydliga med att vi inte vill ta ifrån någon möjlighet att bedriva jakt och fiske. Vi vill bara att det sker på lika villkor oavsett etnicitet eller koppling till renskötsel. Vi är alla lika och alla får plats.

 

Frågor

Har du frågor om Svenska Jägareförbundets
hållning till Renmarkskommitténs delbetänkande?

Kontakta:
delbetankandet@jagareforbundet.se

2024-03-22 2024-04-12