Svenska Jägareförbundet

Meny

Fjälljakten

- Jakt och fiske ska kunna nyttjas på lika villkor av alla som bor i Sverige, menar Gun Fahlander, ordförande i Jägareförbundets Fjällråd, som åter träffat ansvariga politiker. Foto: Oscar Stockenström(fjälljakt)/Privat

Utredningen av renskötsellagen - Jägareförbundet i möte med ansvariga politiker

Jägareförbundets Fjällråd har under veckan haft ett möte med politiker som ingår i den parlamentariska grupp som är knuten till utredningen av renskötsellagen. Först ut att ta del av förbundets synpunkter var Ida Karkiainen (S) och Isak From (S).
- Planen är att i närtid även träffa politiker från övriga partier som ingår i gruppen och framföra hur vi ser på utredningen, säger Gun Fahlander, ordförande i Jägareförbundets Fjällråd.

2021-11-25

Utöver Gun Fahlander fanns även Birgitta Isaksson, ledamot i Jägareförbundets fjällråd, Anders Iacobaeus, juridisk sakkunnig i fjällrådet, Hans Geibrink, nationellt ansvarig för fjällfrågor på Jägareförbundet samt Mattias Olsson Jägareförbundets ansvarige för intressebevakning, med på mötet med politikerna.
- Vi har framfört vår oro kring att utredningen har för kort tid på sig för det första delbetänkandet och att den börjar i fel ände. Först borde man ta reda på vilka som ska omfattas av de rättigheter som följer av utredningens slutsatser innan man utreder var rättigheterna geografiskt kan finnas, säger Birgitta Isaksson.
Jägareförbundets budskap till politikerna är tre hjärtefrågor som man inte kommer att backa på, framhåller Hans Geibrink.
- Det första är att jakt- och fiskerätten ska vara knuten till markägandet, detta ska förstås även gälla där svenska staten är markägare.
- Det andra är att staten i egenskap av markägare även ska förvalta jakträtten.
- Det tredje är att småviltjakt och fiske på statens marker ovan odlingsgränsen i Norr- och Västerbotten samt på renbetesfjällen i Jämtland i första hand ska upplåtas till jägare och fiskare bosatta i Sverige
-Det var en bra diskussion i olika frågeställningar där vi var tydliga med hur vi från Jägareförbundet arbetar med frågorna för våra medlemmar och att jakt och fiske ska kunna nyttjas på lika villkor av alla som bor i Sverige, avslutar Gun Fahlander.

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick