Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt

Viltvårdsavgiften du betalar för ditt statliga jaktkort går till stor del rakt tillbaks till jakten och viltvården. Foto: Madeleine Lewander

Nytt jaktår, nytt statligt jaktkort

Sommaren är för många en tid för förberedelser och planer inför jaktsäsongen. En del av detta är att förnya det statliga jaktkortet – beviset på att du betalat viltvårdsavgiften och får jaga i Sverige. Men vart går egentligen viltvårdsavgiften och varför ska vi betala den?

2024-06-28

Det statliga jaktkortet är ett bevis på att du som jägare betalt viltvårdsavgiften. Den tillkom 1938 och betalas varje jaktår av alla som jagar i Sverige. Det gäller alltså alla svenska jägare, och även utländska jägare som kommer för att jaga i Sverige.
Viltvårdsavgiften ska också betalas av hundförare som för hund i syfte att fälla vilt (oavsett om de själva bär bössa eller inte) och även av den som går i drev. Kort sagt, är du över 18 år och jagar i Sverige så ska du betala viltvårdsavgiften.

Viltvårdsavgiften på 400 kronor per jaktår samlas i viltvårdsfonden. Regeringen beslutar vilka organisationer och myndigheter som kan få bidrag ur fonden, med vissa beslut delegerade till Naturvårdsverket. Medel ur viltvårdsfonden ska användas för att främja den svenska viltvården och leda till förbättrade förutsättningar för jakt- och viltvård i landet.
– Viltvårdsavgifterna försvinner inte iväg in i statskassan, säger Magnus Rydholm, kommunikationschef på Svenska Jägareförbundet, en stor del av pengarna går rakt tillbaks till jakten och viltforskningen.

Viltvårdsfonden finansierar bland annat forskningsprojekt som utvecklar kunskapen om hållbar förvaltning av vilt. Till exempel om hur flerartsförvaltningen behöver anpassas när klövviltsarterna ökar i antal och utbredning, eller forskning som hjälper till att förebygga och hantera utbrott av viltsjukdomar.
Viltvårdsfonden används också till att finansiera regeringsuppdrag om viltövervakning, klövviltsförvaltning och trafikskadat vilt. Det här är upphandlade uppdrag som Svenska Jägareförbundet vunnit och utför åt samhället.

Ideella nationella organisationer kan också söka bidrag ur viltvårdsfonden. Kravet är att de ”bidrar till att främja jakt och annan viltvård” i verksamhet som är ”förenlig med syftet i jaktlagen”.
Regeringen har tagit beslut om ett organisationsbidrag till Svenska Jägareförbundet på drygt 43 miljoner om året för de kommande tre åren. Utöver detta får Svenska Jägareförbundet även verksamhetsbidrag för enskilda projekt, till exempel vidareutveckling av projekt vinginsamling, som samlar data för att skydda och bevara jakttiderna på fågel.

Att lösa statligt jaktkort är alltså inte bara ett nödvändigt steg för att få jaga i Sverige. Pengarna går tillbaks till jakten och jägarna i form av verksamhet, forskning, utveckling och ökad kunskap inom jakt och viltvård – med andra ord en investering i allas vårt gemensamma intresse.

Gott Nytt Jaktår!

Bidrag beviljade ur viltvårdsfonden av Naturvårdsverket 2024

  • Jägarnas riksförbund, Organisationsbidrag, 8 860 000 kr
  • Svenska Jägareförbundet – Nationellt viltövervakningsprogram steg 2, Verksamhetsbidrag, 1 362 040 kr
  • Svenska Jägareförbundet – Vidareutveckling av vinginsamling, Verksamhetsbidrag, 1 358 200 kr
  • Svenska Jägareförbundet – Skarvförvaltning, Verksamhetsbidrag, 1 697 340 kr
  • Svenska Jägareförbundet – Gåsförvaltning 2.0, Verksamhetsbidrag, 793 172 kr
  • Svenska Taxklubben, Verksamhetsbidrag, 873 000 kr
  • Svenska Älghundklubben, Verksamhetsbidrag, 300 000 kr

Källa: Naturvårdsverket

Tillbaka till överblick