Korsa annans mark med vapen - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juridiskt frågeforum

Korsa annans mark med vapen

Hej! Har jag rätt att gå över någon annans jaktmark med mitt vapen, för att komma till min egen jaktmark?

2019-11-04

Svar:

Enligt 35 § jaktlagen så är det inte tillåtet att med vapen eller fångstredskap ta väg över någon annans jaktområde, utan jakträttshavarens medgivande. Vidare säger paragrafen att detta dock får ske på vägar som är upplåtna för allmänheten och även annars, om det sker i lovliga ärenden. Om hund medförs så skall den hållas kopplad.

Finns det ingen annan väg till din jaktmark än att passera över annans jaktområde kan du anses vara ute i lovligt ärende och får då ta väg över annans jaktområde, även utan medgivande från jakträttshavaren. En jägare får dock inte gena över annans jaktområde bara för att göra det mer bekvämt för sig själv, det är inte att anse som lovligt ärende.

Om en jägare kan anses vara ute i lovligt ärende när denne passerar annans jaktområde ska jägaren passera över marken där det är kortast väg. Jägaren har alltså inte rätt att ta den mest bekväma vägen, utan det ska vara den kortaste vägen in till sitt jaktområde.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick