Svenska Jägareförbundet

Meny

Svensk-Engelsk jaktordlista

En liten ordlista från svenska till engelska och tvärtom där vi har försökt få med de vanligaste jaktuttrycken.

Observera att det finns en nyansskillnad mellan amerikansk och brittisk engelska. Moose i USA betyder älg medan Elk betyder wapiti. På engelsk engelska heter älg Elk.
”To hunt” är att jaga på amerikanska. På brittisk engelska betyder ”hunt” att jaga till häst. Där är uttrycket för att jaga ”to shoot”.

Ordlistan är granskad av Graham Ainslough, engelsman av ohejdad vana.
Naturligtvis finns det fler uttryck. Den som har behov av ännu fler jaktord eller andra språk, rekommenderas H.M. Konungens Jagtklubbs ordlista Jaktordbok.

 
Foto: Hans Ring.

Jägarens kläder/ the clothes

 • Sockor = Socks
 • Underställ = Underwear
 • Tröja = Sweater
 • Mössa = Cap
 • Vantar = Mittens
 • Jacka = Jacket
 • Halsduk = Scarf
 • Stövlar = Wellington boots
 • Kängor = Boots
 • Byxor = Trousers


Foto: Hanna Oscarsson

Jägarens utrustning/ Equipment

 • Rött band = Red ribbon
 • Kom. radio = Radio
 • Kompass = Compass
 • Karta = Map
 • Ryggsäck = Rucksack
 • Tändstickor = Matches
 • Kniv = Knife
 • Yxa = Axe
 • Älgdragare = Elk/moose pulling machine
 • Matsäck = Packed lunch
 • Termos = Thermos flask
 • Smörgås = Sandwich
 • Rep = Rope
 • Sovsäck = Sleeping bag


Foto: Erik Ardelius

Jägarens vapen/ Weapons

 • Studsare = Rifle
 • Kaliber = Caliber
 • Hagelbössa = Shotgun
 • Kikarsikte = Telescopic sight
 • Hårkors = Haircross
 • Korn = Front sight
 • Sikte = Rear sight
 • Slutstycke = Bolt
 • Kolv = Stock
 • Pipa = Barrel
 • Patron = Cartridge
 • Kula = Bullet
 • Ladda = Load
 • Plundra = Unload
 • Vapenolja = Gun oil
 • Hagelskott = Cartridge
 • Hagel = Pellet
 • Krut = Powder
 • Tändhatt = Percussion cap
 • Träff = Hit
 • Bom = Miss
 • Måltavla = Target
 • Vapenfodral = Gun slip
 • Gevärsskott = Report


Foto: Magnus Hansson

Jaktmarken/ the shooting ground

 • Hektar = Hectar
 • Gräns = Border
 • Staket = Fence
 • Bro = Bridge
 • Taggtråd = Barbed wire
 • Grind = Gate
 • Vattendrag = River
 • Å = River
 • Bäck = Brook
 • Sjö = Lake
 • Kärr = Bog
 • Ungskog = Young forest
 • Gammalskog = Mature forest
 • Tall = Pine
 • Gran = Spruce
 • Barrträd = Conifer
 • Lövträd = Hardwood
 • Alm = Elm
 • Lönn = Maple
 • Ask = Ash
 • En = Juniper
 • Skott = Shoot, sprout
 • Äng = Meadow
 • Åker = Arable land
 • Foderplats = Feeding place
 • Stig = Path
 • Väg = Road
 • Såt = Drive
 • Hygge = Clear- cut area
 • Plantering = Plantation
 • Eldplats = Camp- fire site
 • Jaktstuga = Cottage
 • Slakteri = Slaughterhouse
 • Pass = Stand
 • Passkylt = Pole


Foto: Thomas Ohlsson

Jakttermer/ Shooting expressions

 • Jaktledare = Leader of the shoot
 • Jaktlag = Shooting team
 • Drevkarl = Beater
 • Drev = Beat
 • Trofé = Trophy
 • Pinne = Stick
 • Gren = Branch
 • Horn = Antler
 • Tagg = Point
 • Palmat Horn = Palmated antlers
 • Cervint Horn = Cervine antler
 • Skoveltjur = Shovel head
 • Kviga = Heifer
 • Kalv = Calf
 • Kid = Fawn
 • Skinn = Skin
 • Päls = Fur
 • Brunst = (om hona) Being in heat (om hane ) rut
 • Hår = Hair
 • Jakttorn = Shooting tower
 • Skjutriktning = Shooting angle
 • Eftersök = Search for wounded game
 • Skadskjuta = To wound
 • Blod = Blood
 • Lungträff = Hit in the lungs
 • Hjärtträff = Hit in the heart
 • Bukträff = Hit in the stomach
 • Leverträff = Hit in the liver
 • Drevkedja = Line of beaters
 • Drevkarl = Beater


Foto: Oscar Lindvall

Jakthundar/ Gun dogs

 • Hund = Dog
 • Jakthund = Shooting dog
 • Hundförare = Dog handler
 • Tax = Dachshound
 • Stövare = Dogging dog
 • Drever = Drever
 • Apporterande hund = Retrieving dog
 • Hundmat = Dog food
 • Spaniel = Spaniel
 • Vorsteh = German pointer
 • Korthårig vorsteh = German shorthaired pointer
 • Långhårig vorsteh = German longhaired pointer
 • Strävhårig vorsteh = German roughaired pointer
 • Älghund = Elk, moose dog
 • Gråhund = Norwegian elk hound
 • Jämthund = Jämthund
 • Jaktterrier = Germanterrier
 • Wachtelhund = Wachtel dog
 • Labrador = Labrador Retriever
 • Grythund = Earth working dog
 • Drivande hund = Hunting dog
 • Stötande hund = Flushing dog
 • Ställande hund = Dog, putting the game at bay
 • Trädskällare = Barking bird dog
 • Dresserad = Well trained dog
 • Odresserad = Untrained dog
 • Halsband = Collar
 • Koppel = Lead
 • Korg = Basket
 • Nos = Nose
 • Päls = Fur
 • Öra = Ear
 • Tass = Paw
 • Klo = Claw
 • Mun = Mouth
 • Tand = Tooth
 • Hundskall = The barking of dog (s)
 • Skälla = Bark

 
Foto: Oscar Lindvall.

Djur/ Animals

 • Älg = moose
 • Älgtjur = moose bull
 • Älgko = moose cow
 • Älgkalv = moose calf
 • Älgkviga = moose heifer
 • Räv = Fox
 • Rävhona = Vixen
 • Rävhane = Male fox
 • Rådjur = Roedeer
 • Råbock = Buck
 • Råget = Female roedeer
 • Råkid = Fawn
 • Dovhjort = Fallow deer
 • Kronhjort = Red deer
 • Hind = Hind
 • Wapiti = Elk (am.)
 • Vildsvin = Boar
 • Galt = Boar
 • Sugga = Sow
 • Kulting = Sucking pig
 • Fjoling = Last year´s offspring
 • Hare = Hare
 • Svensk hare = Swedish hare
 • Tyskhare = German hare
 • Hane = Male
 • Hona = Female
 • Unge = Young, offspring
 • Vuxet djur = Adult animal
 • Kalv = Calf
 • Mård = Pine Marten
 • Kanin = Rabbit
 • Björn = Bear
 • Brunbjörn = Brown bear
 • Varg = Wolf
 • Lo = Lynx
 • Järv = Wolverine
 • Ren = Reindeer
 • Gråsäl = Grey seal
 • Vikarsäl = Ringed seal
 • Knubbsäl = Common seal
 • Katt = Cat


Foto: Madeleine Lewander.

Landlevande fåglar/ Land living birds

 • Fasan = Pheasant
 • Rapphöns = Partridge
 • Tjäder = Capercaillie
 • Järpe = Hazel hen
 • Orre = Black grouse
 • Kråka = Crow
 • Skata = Magpie
 • Korp = Raven
 • Kaja = Jackdaw
 • Nötskrika = Jay
 • Dalripa = Willow grouse
 • Fjällripa = Ptarmigan


Foto: Niklas Liljebäck.

Vattenlevande fåglar/ Water living birds

 • And = Duck
 • Gräsand = Mallard
 • Gräsanddrake = Male mallard
 • Gräsandhona = Female mallard
 • Ägg = Egg
 • Ejder = Eider duck
 • Guding = Male eiderduck
 • Ejderhona = Female eider duck
 • Skrak = Merganser
 • Alfågel = Longtailed duck
 • Brunand = Pochard
 • Skedand = Shoveler
 • Sothöna = Coot
 • Havsörn = Sea-eagle
 • Kungsörn = Golden eagle

Bra-att-ha-termer/ Usefull terms

 • Släpvagn = Trailer
 • Rep = Rope
 • Länsstyrelse = County Administrative Board
 • Licens = Licence
 • Vapenlicens = Firearms Certifikate
 • Jaktkort = Shooting license
 • Anteckningsblock = Note pad
 • Penna = Pen

2012-10-05 2021-08-17