Svenska Jägareförbundet

Meny

Det kan vara svårt att hitta lediga jaktmarker. Men för medlemmar i Svenska Jägare­förbundet finns goda jaktmöjlig­heter på de flesta håll i landet. Foto: Hanna Oscarsson

Jakt för våra medlemmar

Som ny jägare är det inte alltid så enkelt att få tag på jaktmark. Men för medlemmar i Svenska Jägare­förbundet finns jaktmöjlig­heter på de flesta håll i landet, dessutom till klart överkomliga priser. Här är en förteckning över jaktmarker som Jägareförbundet förfogar över.

Som medlem i Jägareförbundet finns det möjligheter att hitta jakt.

1. SKÅNE

Jägareförbundet Skåne arrenderar en mark som heter Olahus på 237 hektar utanför Hässleholm. Utöver detta disponerar länsföreningen flera marker och anordnar en mängd utbildningsjakter.
Läs mer på Jägareförbundet Skåne

2. BLEKINGE

Jägartorpet, Olofströms jaktvårdskrets, bedrivs omfattande verksamhet med jakt och viltvård. Jaktmarken på cirka 2 000 hektar är i första hand till för marklösa jägare i kommunen, men i mån av plats även för andra.
Jägareförbundet Olofstrom

3. KRONOBERG

Tingsryd jaktvårdskrets har cirka 600 hektar som tillhör Mellby gård, där ungdomsjakt bedrivs. Marken ligger vid Blekingegränsen.
Jägareförbundet Kronoberg

4. HALLAND

5. VÄSTRA GÖTALAND VÄST

  • Länsföreningen disponerar jakträtten på Skogaryd på cirka 420 hektar.
  • Bengtsfors jaktvårds­krets erbjuder ungdomar jakt/upp­siktsjakt på älg och småvilt.
  • Lilla Edets jaktvårdskrets disponerar cirka 750 hektar mark.
  • Uddevallanejdens jaktvårdskrets har två områden. Glimmingen på 350 hektar och Herrestadsfjället på 330 hektar. Här anordnas jakter och det går att köpa dagkort.
  • Ljungskile jaktvårdskrets arrenderar cirka 725 hektar av Uddevalla kommun på Norra och Södra Fjället i Ljungskile, där man kan lösa dagkort.

    Jägareförbundet Västra Götaland Väst

6. SÖDRA ÄLVSBORG

Länsföreningen arrenderar jakträtten på Rådde i Länghem, tre mil öster om Borås.
Jägareförbundet Södra Älvsborg

7. JÖNKÖPINGS LÄN

Länsföreningen arrangerar jakter på Skedhult utanför Eksjö. På marken bedrivs jakter främst riktade mot ungdomar och blivande
samt nya jägare.
Jägareförbundet Jönköping

8. KALMAR LÄN

9. ÖSTERGÖTLAND

Jägareförbundet Östergötland arrenderar marken Görshorva, på 760 hektar, av Boxholms skogar. 
Jägareförbundet Östergötland

10. ÖREBRO LÄN

Länsföreningen har tillgång till jaktmark på 1 100 hektar i Skogaholm.
Jägareförbundet Örebro Skogaholm

11. SÖDERMANLAND

Kommande jakter i Södermanland>>

Jaktmark Giberga Jönåker

Länsföreningen har ett samarbete med Haneberg där ungdomsjakter och andra viltförvaltnings­aktiviteter bedrivs.

Läs mer på:
Facebook-sidan Unga jägare Jägareförbundet Södermanland
Jägareförbundet Sörmland

12. STOCKHOLMS LÄN

Stockholms läns jaktgårdar hittar du här!
Vi erbjuder en mängd olika jakter, på allt från älg och vildsvin till gräsand och hare. Hos oss har alla medlemmar i Jägareförbundet möjlighet att få komma ut och jaga.

Jakter med mera i jaktvårdskretsarna

13. UPPSALA LÄN

Jägareförbundets Region Mitt har utbildnings­marken ­Forsmark på 900 hektar. Främst är det ­utbildning i vildsvinsjakt.
Mer ­information via ­Jägareförbundets kontor i Märsta, 010-584 72 58.

14. VÄRMLAND

Jägareförbundet Värmland ­arrangerar jakter på Jägar­torpet utanför Storfors.
Jägareförbundet Värmland Jägartorpet

I2-skogen är ett jakt- och viltvårdsprojekt i samarbete mellan Karlstad kommun, Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund.
I2-skogen Vilt- och Jaktövningsområde

15. DALARNA

Jägareförbundet Dalarna arrenderar en jaktmark som omfattar 1 340 hektar, belägen vid Nyhammar, norr om Ludvika. Medlemmar i Jägareförbundet kan köpa dagkort för småvilt.
För bokning ring 077-18 30 300 och ange Falukontoret.

16. GÄVLEBORG

17. VÄSTERBOTTEN

Jägareförbundet Väster­botten har marker på Kull­sjöliden, Vindeln, cirka tio mil från Umeå. På 1 444 ­hektar arrangeras ­prova på-jakter och fadder­jakter för ungdom och JAQT.
Mer information via Jägareförbundets ­Umeåkontor, Anja Kjellsson: 010-584 76 43, anja.kjellsson@jagareforbundet.se

18. NORRBOTTEN

Jägareförbundet Norr­botten disponerar jaktmark, Spiken (Harads/Edefors) i Bodens kommun. Småviltjakt­en är gratis för medlemmar med kravet att man för­anmäler innan man ska jaga.
bd@jagareforbundet.se eller 077-18 30 300, ange ­Luleåkontoret.
Älgjakterna annonseras via Jägareförbundet Norrbottens hemsida

Listan är hämtad ur Svensk Jakt nr 6-19

:


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-06-10 2022-06-21