Svenska Jägareförbundet

Meny

Som medlem i Jägareförbundet finns det möjligheter att hitta jakt. Foto: Madeleine Lewander

Jakt för våra medlemmar

Som ny jägare är det inte alltid så enkelt att få tag på jaktmark. Men för medlemmar i Svenska Jägare­förbundet finns jaktmöjlig­heter på de flesta håll i landet, dessutom till klart överkomliga priser. Här är en förteckning över jaktmarker som Jägareförbundet förfogar över.

1. NORRBOTTEN

Jägareförbundet Norr­botten disponerar jaktmark, Spiken (Harads/Edefors) i Bodens 
kommun. Småviltjakten är gratis för medlemmar med kravet att man föranmäler innan man ska jaga, johan.hagglund@jagareforbundet.se 010-584 76 07. Medlems- och utbildningsjakter via Jägareförbundet Norrbottens hemsida

2. VÄSTERBOTTEN

Jägareförbundet Väster­botten har marker på Kull­sjöliden, Vindeln, cirka tio mil från Umeå. På 1 444 hektar arrangeras prova på-jakter och fadderjakter för ung­dom och JAQT.
Mer information, Anja Kjellsson: 010-584 76 43, anja.kjellsson@jagareforbundet.se

3. GÄVLEBORG

Sidertjärns kurs- och jaktgård erbjuder jakt och utbildning. Älg- och björnjakt på 1 845 hektar och småviltsjakt på 37 000 hektar.

Västerbo jakt- och kursgårds marker söder om Valbo har län och kretsar ett antal jaktkort att utnyttja för organiserade utbildningsjakter.

4. DALARNA

Jägareförbundet Dalarna arrenderar en jaktmark som omfattar 1 340 hektar, belägen vid Nyhammar, norr om Ludvika. Medlemmar i Jägareförbundet som nyligen har tagit jägarexamen kan anmäla sig till olika typer av utbildningsjakter som Studiefrämjandet arrangerar. Jägareförbundets Falukontor förmedla kontakter till ansvarig handläggare hos Studiefrämjandet.

5. VÄRMLAND

Jägareförbundet Värmland arrangerar jakter på Jägar­torpet utanför Storfors.
I2-skogen är ett jakt- och viltvårdsprojekt i samarbete mellan Karlstad kommun, Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund.

6. UPPSALA LÄN

Jägareförbundets Region Mitt har utbildningsmarken Forsmark på 900 hektar. Mer information via Jägareförbundets kontor i Märsta, 077-18 30 300.
Vildsvinsjaktutbildning
Utbildningsjakt älg och vildsvin
Utbildningsjakt vildsvin

7. STOCKHOLMS LÄN

Gålö jakt- och kursgård, 
omfattar 1 590 hektar. Här erbjuds jakt på rådjur, dovhjort, vildsvin, älg, predatorer, sjöfågel samt hundträning. Kurser och utbildningar arrangeras.

Giberga omfattar cirka 900 hektar i Jönåker, Södermanland. Här jagas älg, vildsvin, rådjur, dovvilt och kronvilt.
Bokning via Gålö jaktgårds hemsida
Bogesunds jaktgård bedrivs jakt, hundträning och utbildning.

8. SÖDERMANLAND

9. ÖREBRO LÄN

Länsföreningen har tillgång till jaktmark på 1 100 hektar i Skogaholm.

10. V:a Götaland Väst

Länsföreningen disponerar jakträtten på Skogaryd.
Bengtsfors jaktvårds­krets 
erbjuder ungdomar jakt och 
upp­siktsjakt på älg och småvilt.
Lilla Edets jaktvårdskrets ­disponerar cirka 750 hektar mark.
Uddevallanejdens jaktvårdskrets har två områden. Glimmingen på 350 hektar och Herrestadsfjället på 330 hektar. Här anordnas jakter och det går att köpa dagkort.
Ljungskile jaktvårdskrets arrenderar cirka 725 hektar av Uddevalla kommun på Norra och Södra Fjället.

11. SKARABORG

Torsö. Jägareförbundet Skaraborg har ett mångårigt 
samarbete med Skara stift. Marken får nyttjas för ungdomsjakter och andra naturaktiviteter.

12. SÖDRA ÄLVSBORG

Länsföreningen arrenderar jakträtten på Rådde i Länghem, tre mil öster om Borås.

13. ÖSTERGÖTLAND

Jägareförbundet Östergötland arrangerar jakter för unga och nya jägare på jaktmarken Görshorva, 760 hektar, i mitten av Östergötland.

14. JÖNKÖPINGS LÄN

Länsföreningen arrangerar jakter på Skedhult utanför Eksjö. På marken bedrivs jakter främst riktade mot ungdomar och blivande samt nya jägare.

15. KALMAR LÄN

Nybro jaktvårdskrets arrenderar 750 hektar där det arrangeras en mängd jakter, liksom skytte och viltvård.
Kalmarsunds jaktvårdskrets nyttjar knappt 300 hektar kommunal mark för att ge erfarenhet och utbildning till unga, nya och marklösa jägare.
Västervik Södra jaktvårdskrets arrenderar ett område av kommunen i Västerviks skärgård för korttidsjakt på sjöfågel.

16. HALLAND

Kungsbacka jaktvårdskrets arrenderar en jaktmark av kommunen.
Halmstad jaktvårdskrets och Nissan-Susedalens jaktvårdskrets arrenderar en jaktmark av Halmstad kommun och två andra markägare.

17. KRONOBERG

Jägareförbundet Kronoberg har 667 hektar som tillhör Mellby gård, där ungdomsverksamhetbedrivs.
Ansvarig för verksamheten är Tingsryds jaktvårdskrets.

18. BLEKINGE

Harön, Ronneby Södra kretsen, Erik Berggren, 073-392 87 06.
Jägartorpet i Olofström bedrivs omfattande verksamhet med jakt och viltvård på cirka 2 000 hektar.
För ungdomar finns jaktmarker på Sjöarp, Magnus Carlsson 
070-972 08 54, och Kallinge, 
Anders Einarsson 070-160 13 71.

19. SKÅNE

Jägareförbundet Skåne arrangerar klass 1-jakter för i första hand nya jägare på Olahus, en mark på 237 hektar utanför Hässleholm. Utöver det ordnar länsföreningen utbildningsjakter med hagelvapen på flera andra marker.

Jägareförbundet Skåne driver även Agusa vilthägn där hundträning och prov i vildsvinshägn, jakt samt utbildningar arrangeras.

Jakter för nya jägare arrangeras även av kretsarna och viltvårdsföreningarna.

 

Listan är hämtad ur Svensk Jakt


2019-06-10 2023-03-24