Svenska Jägareförbundet

Meny

Blyförbud: Förbundet varnar för stora konsekvenser

Bly - samlad information 2022-09-02 Svenska Jägareförbundet har under sommaren arbetat med det förslag från EU om förbud mot bly i ammunition som kom på remiss i slutet av juni....

Kommer bly i ammunition att försvinna?

Bly - samlad information 2021-05-21 Vad händer om det införs ett totalt blyförbud? Är staten beredd på kostnaderna och effekterna som kommer att drabba samhället? – Om det nya förslag...

Blyhagelförbudet gör hela Sverige till en våtmark?

Bly - samlad information 2021-05-21 I slutet av 2020 fattade EU beslut om att införa ett blyhagelförbud vid våtmarker. – I praktiken...

Få svar på blyenkät kan ge fel signaler till EU

Bly - samlad information 2021-02-09 Är intresset hos de svenska jägarna litet för att behålla bly i kulor och hagel? Bara 495 personer har svarat på den enkät som...

Hjälp Jägareförbundet med fakta om bly i ammunition

Bly - samlad information 2021-01-18 Knappast någon har väl missat att EU-kommissionen arbetar...

Blyförbudet i våtmarker är klubbat av EU

Bly - samlad information 2020-12-09 Som väntat beslutade EU:s ministerråd att godkänna...

En sista chans att göra rätt i blyhagelfrågan

Bly - samlad information 2020-11-20 Trots motgång i EU har Svenska Jägareförbundet och FACE arbetat vidare för att stoppa EU-kommissionens förslag om blyhagelförbud i våtmarker....

Förbundet försöker stoppa blyhagelförbud i Bryssel

Bly - samlad information 2020-11-20 EU-kommissionens blyhagelförslag röstades som bekant igenom av EU:s medlemsstatskommitté för kemikaliefrågor. Nästa nålsöga som förslaget måste...

Blyförbudet luckras upp – en aning

Bly - samlad information 2022-06-29 När kommittén inom den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA), som ska beakta effekterna som samhället får av ett blyförbud, ger sin syn på det...

Ett totalt blyförbud kommer kosta stora summor

Bly - samlad information 2021-05-21 I början av 2021 startades den senaste EU-processen för att förbjuda bly. Då föreslog EU:s kemikaliemyndighet ECHA att bly i all ammunition skulle...

Naturvårdsverket föreslår: Kaliber 6,5x55 godkänns som klass 1 även med blyfri ammunition

Bly - samlad information 2021-03-15 Under många år har Svenska Jägareförbundet arbetat för att den mycket vanliga klass 1 kalibern...

EU föreslår ett totalt blyförbud

Bly - samlad information 2021-02-03 ECHA, som är EU:s miljömyndighet, föreslår att bly för jakt och sportskytte förbjuds – både kulor och hagel. Myndigheten öppnar...

Europeisk ombudsman bekräftar brister i EU:s agerande runt blyhagelförbudet

Bly - samlad information 2020-12-25 I maj i år uttryckte jägarkåren och ledamöter i...

Europaparlamentet antar kommissionens blyhagelförslag

Bly - samlad information 2020-11-25 I tisdags kväll accepterade en majoritet av Europaparlame...

EU:s blyhagelförbud går mot avgörande

Bly - samlad information 2020-10-28 På torsdag kommer EU-parlamentets miljöutskott att rösta om ett utökat blyhagelförbud vid våtmarker. Svenska Jägareförbundet har lagt ned ett stort...

 
Ladda in Fler