Svenska Jägareförbundet

Meny

Inga blyhagel hittades i sjöfåglar

Bly - information 2023-09-18 Nya fältstudier av ejder, småskrake och svärta i Östersjön visar att inte en enda av de undersökta fåglarna hade hagel i kroppen. Detta enligt en...

Debatt: Därför är det rätt att stoppa blyförbudet

Bly - information 2023-05-02 Om EU förbjuder bly i kulammunition leder det till att inga världscuptävlingar, världsmästerskap eller olympiska mästerskap kan hållas inom EU. Det...

Blyförbud på EU-kommissionens bord

Bly - information 2023-03-23 EU:s kemikaliemyndighet (ECHA) har nu överlämnat sitt förslag om totalt förbud mot bly i all...

Regler på gång att ändras – 6,5:an blir godkänd för kopparkulor

Bly - information 2023-02-10 En ändring av vilken anslagsenergi och kulvikt för kaliber 6,5 millimeter som krävs vid användning av blyfri ammunition har var...

Myndigheterna har ansvaret att informera om blyhagelförbudet

Bly - information 2023-01-23 När EU förordningen om blyhagelförbud vid våtmarker börja...

Använd flexibilitet när EU-reglerna om blyhagel tillämpas

Bly - information 2022-12-21 När EU beslutade om ett blyhagelförbud i våtmarker hade...

Blyförbudet luckras upp – en aning

Bly - information 2022-06-29 När kommittén inom den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA), som ska beakta effekterna som samhället får av ett blyförbud, ger sin syn på det...

Kommer bly i ammunition att försvinna?

Bly - information 2022-06-29 Vad händer om det införs ett totalt blyförbud? Är staten beredd på kostnaderna och effekterna som kommer att drabba samhället? – Om det nya förslag...

Blyhagelförbudet gör hela Sverige till en våtmark?

Bly - information 2022-06-29 I slutet av 2020 fattade EU beslut om att införa ett blyhagelförbud vid våtmarker. – I praktiken rör det sig om ett förbud mot blyhagel. För att de...

Få svar på blyenkät kan ge fel signaler till EU

Bly - information 2022-06-29 Är intresset hos de svenska jägarna litet för att behålla bly i kulor och hagel? Bara 495 personer har svarat på den enkät som FACE (europeiska...

Hjälp Jägareförbundet med fakta om bly i ammunition

Bly - information 2022-06-29 Knappast någon har väl missat att EU-kommissionen arbetar för att förbjuda all användning av bly i ammunition. REACH, som är EU:s miljömyndighet,...

Blyhagel i våtmarker: Naturvårdsverket ger ut kartstöd

Bly - information 2023-08-28 Naturvårdsverket har tagit fram ett kartstöd för att underlätta tolkningen var det finns våtmarker, så jägarna inte riskerar bryta mot det nya...

Välkommet besked från regeringen: ”Stoppa blyförbudet”

Bly - information 2023-04-16 På söndagen meddelar landsbygdsminister Peter Kullgren och miljöminister Romina Pourmokhtari att de kommer arbeta för att stoppa EU-kommissionens...

Flera nyheter i vapenföreskrifterna

Bly - information 2023-02-20 När Naturvårdsverket föreslår ändrade föreskrifterna för jaktmedel så blir det tillåtet att använ...

Jakt med blyhagel i framtiden?

Bly - information 2023-01-25 När EU förordningen om blyhagelförbud i och 100 meter kring våtmarker börjar gälla den 16 februari 2023 råder det osäkerhet vad...

Jaktstigar och jägarexamen med blyhagel?

Bly - information 2023-01-20 När EU förordningen om blyhagelförbud i och 100 m kring...

Blyförbud: Förbundet varnar för stora konsekvenser

Bly - information 2022-09-02 Svenska Jägareförbundet har under sommaren arbetat med de...

Blyförgiftning går att undvika

Bly - information 2022-04-19 Att örnar får i sig bly när de äter av slaktrester från vilt är känt. Ny forskning visar att sändarförsedda örnar påverkas av bly redan vid låga...

Ett totalt blyförbud kommer kosta stora summor

Bly - information 2022-04-19 I början av 2021 startades den senaste EU-processen för att förbjuda bly. Då föreslog EU:s kemikaliemyndighet ECHA att bly i all ammunition skulle...

Naturvårdsverket föreslår: Kaliber 6,5x55 godkänns som klass 1 även med blyfri ammunition

Bly - information 2022-04-19 Under många år har Svenska Jägareförbundet arbetat för att den mycket vanliga klass 1 kalibern 6,5x55 ska anses vara klass 1 även med blyfri...

EU föreslår ett totalt blyförbud

Bly - information 2022-04-19 ECHA, som är EU:s miljömyndighet, föreslår att bly för jakt och sportskytte förbjuds – både kulor och hagel. Myndigheten öppnar för vissa undantag...

Europeisk ombudsman bekräftar brister i EU:s agerande runt blyhagelförbudet

Bly - information 2022-04-19 I maj i år uttryckte jägarkåren och ledamöter i Europaparlamentet kritik mot EU-kommissionens tjänstemannaaktivism i blyhagelfrågan. Ledande...

 
Ladda in Fler