Svenska Jägareförbundet

Meny

Kommer bly i ammunition att försvinna?

Bly - samlad information 2021-05-21 Vad händer om det införs ett totalt blyförbud? Är staten beredd på kostnaderna och effekterna som kommer att drabba samhället? – Om det nya förslag...

Blyhagelförbudet gör hela Sverige till en våtmark?

Bly - samlad information 2021-05-21 I slutet av 2020 fattade EU beslut om att införa ett blyhagelförbud vid våtmarker. – I praktiken rör det sig om ett förbud mot blyhagel. För att de...

Få svar på blyenkät kan ge fel signaler till EU

Bly - samlad information 2021-02-09 Är intresset hos de svenska jägarna litet för att behålla bly i kulor och hagel? Bara 495 persone...

Hjälp Jägareförbundet med fakta om bly i ammunition

Bly - samlad information 2021-01-18 Knappast någon har väl missat att EU-kommissionen arbetar för att förbjuda all användning av bly i ammunition. REACH, som är EU...

Blyförbudet i våtmarker är klubbat av EU

Bly - samlad information 2020-12-09 Som väntat beslutade EU:s ministerråd att godkänna...

En sista chans att göra rätt i blyhagelfrågan

Bly - samlad information 2020-11-20 Trots motgång i EU har Svenska Jägareförbundet och FACE...

Förbundet försöker stoppa blyhagelförbud i Bryssel

Bly - samlad information 2020-10-06 EU-kommissionens blyhagelförslag röstades som bekant igenom av EU:s medlemsstatskommitté för kemikaliefrågor. Nästa nålsöga som förslaget måste...

Ett totalt blyförbud kommer kosta stora summor

Bly - samlad information 2021-05-21 I början av 2021 startades den senaste EU-processen för att förbjuda bly. Då föreslog EU:s kemikaliemyndighet ECHA att bly i all ammunition skulle...

Naturvårdsverket föreslår: Kaliber 6,5x55 godkänns som klass 1 även med blyfri ammunition

Bly - samlad information 2021-03-15 Under många år har Svenska Jägareförbundet arbetat för att den mycket vanliga klass 1 kalibern 6,5x55 ska anses vara klass 1 även med blyfri...

EU föreslår ett totalt blyförbud

Bly - samlad information 2021-02-03 ECHA, som är EU:s miljömyndighet, föreslår att bly för jakt och sportskytte förbjuds – både kulor...

Europeisk ombudsman bekräftar brister i EU:s agerande runt blyhagelförbudet

Bly - samlad information 2020-12-25 I maj i år uttryckte jägarkåren och ledamöter i Europaparlamentet kritik mot EU-kommissionens tjänstemannaaktivism i...

Europaparlamentet antar kommissionens blyhagelförslag

Bly - samlad information 2020-11-25 I tisdags kväll accepterade en majoritet av Europaparlame...

EU:s blyhagelförbud går mot avgörande

Bly - samlad information 2020-10-28 På torsdag kommer EU-parlamentets miljöutskott att rösta ...

 
Ladda in Fler