Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt med blyhagel i framtiden?

Bly - information 2023-01-25 När EU förordningen om blyhagelförbud i och 100 meter kring våtmarker börjar gälla den 16 februari 2023 råder det osäkerhet vad exakt som gäller...

Använd flexibilitet när EU-reglerna om blyhagel tillämpas

Bly - information 2022-12-21 När EU beslutade om ett blyhagelförbud i våtmarker hade alla länder mer än två år på sig innan förordningen trädde i kraft. Myndigheterna hade med...

Blyförbudet luckras upp – en aning

Bly - information 2022-06-29 När kommittén inom den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA), som ska beakta effekterna som...

Ett totalt blyförbud kommer kosta stora summor

Bly - information 2021-05-21 I början av 2021 startades den senaste EU-processen för att förbjuda bly. Då föreslog EU:s kemikaliemyndighet ECHA att bly i al...

Naturvårdsverket föreslår: Kaliber 6,5x55 godkänns som klass 1 även med blyfri ammunition

Bly - information 2021-03-15 Under många år har Svenska Jägareförbundet arbetat för at...

EU föreslår ett totalt blyförbud

Bly - information 2021-02-03 ECHA, som är EU:s miljömyndighet, föreslår att bly för ja...

Europeisk ombudsman bekräftar brister i EU:s agerande runt blyhagelförbudet

Bly - information 2020-12-25 I maj i år uttryckte jägarkåren och ledamöter i Europaparlamentet kritik mot EU-kommissionens tjänstemannaaktivism i blyhagelfrågan. Ledande...

Europaparlamentet antar kommissionens blyhagelförslag

Bly - information 2020-12-25 I tisdags kväll accepterade en majoritet av Europaparlamentet kommissionens förslag om blyhagel och våtmarker. En tuff process i Bryssel övergår nu...

EU:s blyhagelförbud går mot avgörande

Bly - information 2020-12-25 På torsdag kommer EU-parlamentets miljöutskott att rösta om ett utökat blyhagelförbud vid våtmarker. Svenska Jägareförbundet har lagt ned ett stort...

Myndigheterna har ansvaret att informera om blyhagelförbudet

Bly - information 2023-01-23 När EU förordningen om blyhagelförbud vid våtmarker börjar gälla den 16 februari 2023 råder det osäkerhet kring vad som är en våtmark och mycket...

Blyförbud: Förbundet varnar för stora konsekvenser

Bly - information 2022-09-02 Svenska Jägareförbundet har under sommaren arbetat med det förslag från EU om förbud mot bly i ammunition som kom på remiss i slutet av juni....

Kommer bly i ammunition att försvinna?

Bly - information 2021-05-21 Vad händer om det införs ett totalt blyförbud? Är staten beredd på kostnaderna och effekterna som...

Blyhagelförbudet gör hela Sverige till en våtmark?

Bly - information 2021-05-21 I slutet av 2020 fattade EU beslut om att införa ett blyhagelförbud vid våtmarker. – I praktiken rör det sig om ett förbud mot...

Få svar på blyenkät kan ge fel signaler till EU

Bly - information 2021-02-09 Är intresset hos de svenska jägarna litet för att behålla...

Hjälp Jägareförbundet med fakta om bly i ammunition

Bly - information 2021-01-18 Knappast någon har väl missat att EU-kommissionen arbetar...

Blyförbudet i våtmarker är klubbat av EU

Bly - information 2020-12-09 Som väntat beslutade EU:s ministerråd att godkänna EU-kommissionens förslag till blyhagelförbud i våtmarker. Sverige röstade nej, eftersom riksdage...

En sista chans att göra rätt i blyhagelfrågan

Bly - information 2020-12-09 Trots motgång i EU har Svenska Jägareförbundet och FACE arbetat vidare för att stoppa EU-kommissionens förslag om blyhagelförbud i våtmarker....

Förbundet försöker stoppa blyhagelförbud i Bryssel

Bly - information 2020-12-09 EU-kommissionens blyhagelförslag röstades som bekant igenom av EU:s medlemsstatskommitté för kemikaliefrågor. Nästa nålsöga som förslaget måste...

 
Ladda in Fler