Svenska Jägareförbundet

Meny

Så funkar jakt

Det finns många olika typer av jakt i Sverige. Det beror förstås en hel del på att vi är ett långt land, 160 mil närmare bestämt. Däremellan finns massor av olika miljöer.
Jakten sker företrädesvis under hösten i Sverige och pågår ungefär fram till slutet av januari, beroende på art som jagas.

Sverige har en fantastisk variation och är ett fantastiskt jaktland.
Vi värnar den så kallade svenska allmogejakten, jakten ska vara tillgänglig för alla.
Karakteristiskt för den svenska jakten är också den betydande användningen av hundar i nästan varje jaktform.


Vi ska vårda viltet den naturresurs den är ungefär som vi vårdar skogen.
Rätten att jaga är knuten till markägandet. Om en markägare själv inte vill jaga på sin mark kan hon eller han arrendera ut jakten.
Till jakträtten hör också skyldigheten att vårda viltet. Det handlar om skydd och stöd och att anpassa sin jakt efter tillgången på vilt.
Jakt i Sverige handlar om att viltet ska förvaltas.