bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf: Hans Ring

Fotograf: Hans Ring

Dalarnas jägare visar ännu en gång varför Sverige har världens bästa viltförvaltning

Efter att snön försvann gav sig hundratals jägare i Dalarna ännu en gång ut i skogarna för att räkna spillning, denna gång var det inte varg och björn de letade efter utan nu gällde det älg samt rådjur.

2018-07-11

Över hälften av alla älgförvaltningsområden genomförde i år inventeringen på älg och rådjur. Denna inventering ger ett riktigt bra underlag inom förvaltningen och gynnar därför jägarna och hela samhället i stort. 

Det stora engagemanget jägarna visar tar inte slut här, viltåkrar och viltvatten skapas, , saltstenar sätts upp, viltet stödutfodras vintertid, och nu bidrar de även till världens bästa viltövervakning genom att rapportera allt skjutet vilt till viltdata. Stor eloge till Dalarnas och hela Sveriges jägarkår som återigen visar varför de i särklass gör mest för viltet och viltförvaltningen! 

Här kan ni läsa alla rapporter från årets spillningsinventering: https://jagareforbundet.se/mitt/dalarnas-lan/jagareforbundet-dalarna/verksamhet/inventering/

 Här kan ni läsa om småviltövervakningen och rapporten från säsongen 2016/2017: https://jagareforbundet.se/mitt/dalarnas-lan/jagareforbundet-dalarna/nyheter-dalarna/2018/06/jaktens-framtid---din-insats-ar-avgorande-for-allas-var-jakt/

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick