bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Varginventeringen uppdatering 2024-01-26

Enligt den senaste rapporten från SLU Viltskadecenter har det nu hittats 37 revir i hela landet. För Dalarnas del finns minst 8 revir som helt eller delvis berör länet.

2024-01-29

Information hämtad från SLU Viltskadecenters rapport:

Preliminära uppgifter 26 jan 2024
Under inventeringsperioden 1 oktober – 31 mars och till dess genetiska analyser och sammanställningar är klara, redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete gällande varg.
Vi redovisar vargrevir som är dokumenterade som familjegrupper eller revirmarkerande par, enligt gällande inventeringsinstruktioner. 
Länsstyrelserna arbetar med flera revir samtidigt och Grimsö genetiska laboratorium. gör löpande analyser av DNA-prov som länsstyrelserna samlat in i fält.
I detta dokument uppdaterar vi resultaten löpande allteftersom dataunderlaget granskats, social status dokumenterats och reviren särskilts från varandra. Arbete och uppdatering sker hela perioden samt ett par veckor efter avslutad fältsäsong.
Uppgifterna har dokumenterats i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:10; 2014:23) om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn samt Naturvårdsverkets och Rovdatas Instruktion för fastställande av familjegrupp, revirmarkerande par och föryngring av varg.
Inventeringsinstruktionerna finns på Naturvårdsverkets webbplats:
Inventeringsmetodik för stora rovdjur

Tillbaka till överblick