VAD GÖR EGENTLIGEN SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET? - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf: Madeleine Lewander

Fotograf: Madeleine Lewander

VAD GÖR EGENTLIGEN SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET?

Det är en fråga som man ofta får, både från jägare och icke jägare. Det korta svaret är att vi jobbar dygnet runt för jägarna, viltet och samhället. Det långa svaret är följande:

2019-04-18

Svenska jägareförbundet (SJF) bildades 1830 och anledningen var att rädda viltstammarna i Sverige. Under denna tid var rådjuren, kronviltet och älgarna nästan utrotade efter att jakten släpptes fri 1789.

SJF är Sveriges äldsta naturvårdsorganisation.
1938 kom vår nuvarande jaktlag vilket resulterade i att SJF året efter fick jakt och viltvårdsuppdraget. Uppdraget finansieras av jägarna själva genom det statliga jaktkortet.

Kortfattat blev uppdraget att sköta delar av jakten och viltvården i landet. SJF fick uppdraget för att staten såg att vi då inte behövde en dyr myndighet utan att man kunde använda sig av en organisation som hade redan en stor kunskap och kontakt med jägarna.
Detta blev och är en framgångssaga. Det är inte på kontinenten, Afrika eller Amerika andra länder sneglar på när det gäller viltförvaltning utan det är på Sverige.

Idag arbetar vi med många olika frågor, där en stor del är att bidra med information och kunskap till allmänhet, jägare, myndigheter och politiker. Vi arbetar med klövviltsförvaltningen, där vi bistår med råd och uttolkning av inventeringsdata. Vi arbetar mycket med viltövervakning där vi samlar in observationer och avskjutningsstatistik, tack vare jägarna och vårt arbete har vi väldigt bra koll på våra viltstammar. Vi organiserar och utbildar trafikeftersöksjägare, dessa jägare åker ut under dygnets alla timmar för att söka efter och avliva trafikskadade djur.

Vi utbildar även blivande jägare, fortbildar inom en rad områden samt utbildar blivande yrkesjägare. Vi
arbetar även hårt för att fler ska kunna få ta del av det fantastiska klimatvänliga köttet som våra vilda djur ger oss.
Vi arbetar även mycket med att bekämpa invasiva arter där vi har anställda som genom jakt förhindrar spridning och etablering av mårdhund, tvättbjörn, mink och bisam. Dessutom arbetar vi för att fjällgåsen åter ska bli en talrik art i Sverige.

SJF är ju även en medlemsorganisation där vi arbetar för våra medlemmar. Vi har en stor förtroendemannaorganisation som arbetar inom flera olika områden. Några exempel är att få ut ungdomar och lära dem om jakt och viltvård, utbilda, träffa medlemmar samt för diskussioner med våra politiker.

Så, hur skulle den svenska jakten vara om SJF aldrig funnits?

Det är svårt att svara på, men en sak är säker! Vi hade inte haft den variationsrika jakten och de viltstammarna
som vi har nu. Jag kan nog till och med lova, att det inte finns något land som är bättre än Sverige när det kommer till jakt och viltvård, bevisen får vi från övriga världen!


Ni medlemmar är extremt viktiga i vårt arbete för den Svenska jakten, ta kontakt med er krets och engagera er i det som intresserar just dig.

Till sist vill jag önska er en riktig Glad påsk!

Filip Ånöstam
Stolt jägare, medlem och konsulent på Svenska Jägareförbundet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick