Snöbrist hotar lodjursjakten - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Filip Ånöstam gick igenom jägaretik och jaktledarens roll och ansvar i samband den planerade jakten på lodjur under mars. Foto: Henric Lindh

Filip Ånöstam gick igenom jägaretik och jaktledarens roll och ansvar i samband den planerade jakten på lodjur under mars. Foto: Henric Lindh

Snöbrist hotar lodjursjakten

Intresset för årets lodjursjakt är påtagligt, men den milda vintern och bristen på snö oroar jägarna. Risken är uppenbar att den uteblivna spårsnön i södra delarna av Dalarna leder till att många, som planerat att delta i jakten, uteblir på grund av svårigheterna att hitta spår efter vilt.

2020-02-21

Det framkom tydligt vid det informationsmöte som hölls på torsdagskvällen (20 februari) i Borlänge med Tunabygdens jaktvårdskrets som värd och med deltagande från Länsstyrelsen Dalarna, Jägareförbundet och Studiefrämjandet. Länsstyrelsen som representerades av Jonas Bergman och Ellinor Theorin från myndighetens viltsektion, informerade bland annat om lodjursförvaltningen.

Årets lodjursjakt omfattar 15 individer. Högst sju (7) hondjur över 14 kg ingår i kvoten. Jägareförbundet i Dalarna har överklagat beslutet om tilldelning och begärt att könskvoten borde strykas och att antalet tillåtna individer höjas till 28 djur. Förvaltningsrätten i Luleå har avslagit framställningen.

  • Vi får acceptera situationen, men vi tog tillfället i akt att framföra kritik till länsstyrelsens representanter för myndighetens underlåtenhet att beakta observationer och spillningsresultat som lämnats in, säger Leif Kolseth, styrelseledamot i Tunabygdens jaktvårdskrets.

Länsjaktvårdare Filip Ånöstam, Dalarnas jägareförbund informerade bland annat om etikfrågor i samband med jakt i allmänhet och den nu aktuella jakten på lo i synnerhet.

Kvällens dominerande samtalsämne var annars bristen på snö i södra och sydvästra Dalarna.

-Visserligen får jakten pågå under hela mars månad, men kommer ingen nederbörd i form av snö som gör det möjligt att spåra och konstatera lodjur, lär det inte bli någon jakt i den här delen av länet, befarar Leif Kolseth.

Måndag 24 februari hålls ytterligare ett informationsmöte kring den planerade lodjursjakten, nämligen i Borns bystuga i Orsa. Mötet inleds klockan 18.00.

Christer Gruhs

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick