Äntligen togs bybornas oro på allvar! - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Mostphotos

Fotograf: Mostphoto

Äntligen togs bybornas oro på allvar!

Jägareförbundet i Dalarna hälsar förstås länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på den oskygga vargen i Linghed med tillfredställelse. Men vår kritik kvarstår när det gäller myndighetens sätt att hantera frågor kring skyddsjakt.

2020-04-16

Men vår kritik kvarstår när det gäller myndighetens sätt att hantera frågor kring skyddsjakt. Två gånger tidigare har ansökan avslagits och inför torsdagens (16 april) beslut förelåg ytterligare två ansökningar tillsammans med 460 namnunderskrifter från bybor som underlag. Vi kan inte acceptera att en enskild varg ska gå före människors trygghet!

 Det som länsstyrelsen stödjer sig på när man beslutar om skyddsjakt är en total feltolkning av gällande regler. Som vanligt används hängslen och livremmar till absurdum. Det länsstyrelsen använder sig av är naturvårdsverkets riktlinjer och viltskadecenters tumregler. Det finns flera fel i tolkningen.

 I avslagen skriver länsstyrelsen att det inte går att avgöra vilken individ som är skadegörande då området angränsar till två revir. Dock finns det inget krav i riktlinjerna att man behöver den exakta individen: ”I fall där det inte går att exakt identifiera vilken individ i exempelvis en familjegrupp av vargar som är skadegörande kan det vara lämpligt att skyddsjakt medges efter en individ i taget.”

Vidare hänvisar till viltskadecenters tumregler kring närgångna vargar, men var finns stödet för det i jaktlagen, jaktförordningen och naturvårdsverkets riktlinjer? Svaret är enkelt: Det finns inget stöd! Viltskadecenters tumregler är inte juridiskt bindande och ska därför inte utgöra en grund för skyddsjaktbeslut.

Den svenska vargförvaltningen har totalt havererat. Utebliven licensjakt samt avslag efter avslag på skyddsjaktansökningar runtom i landet gör att förtroendet för myndigheter och beslutsfattare försvinner, vilket i sin tur riskerar att leda till ökad illegal jakt.

Nyligen kom en forskningsrapport som visade på en utbred illegal jakt. Det som var intressant i den rapporten är att den illegala jakten minskade de år då licensjakt på varg bedrevs. Detta stöds även av Erica von Essens forskning; hon påvisar tydligt att när de som drabbas av vargen inte känner tilltro till systemet så tenderar folk att ta lagen i sina egna händer.  En form av civil olydnad och även kallad ”the Italian way”. Självfallet är all form av illegal jakt fullständigt oacceptabelt, men man måste förstå problemet för att kunna lösa det.

För att få tillbaka acceptansen krävs ett omgående omtag i vargförvaltningen. Det första steget som måste till är att snabbt halvera vargstammen till 170 vargar i Sverige -allt i linje med riksdagens beslut 2013. Det är inte heller rimligt att Dalarna ska ha en tredjedel av den svenska vargstammen. Riksdagens beslut innebär ju att vargen ska finnas i nästan hela Sverige. 

Viltförvaltningsdelegationerna (VFD) måste även få det inflytande som det var tänkt i och med inrättandet av delegationerna. Beslutet ska fattas närmare människor som drabbas av rovdjurens närvaro, inte av Naturvårdsverket i Stockholm!

Politikerna måste nu ta sitt ansvar för att få rätsida på den havererade vargförvaltningen, myndigheternas agerande inger inget större hopp.

Ulf Berg
Ordförande Jägareförbundet Dalarna

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick