Beslut om älgförvaltningsområde överklagas av Jägareförbundet - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Allan Wallberg / Mostphotos

Fotograf: Allan Wallberg / Mostphotos

Beslut om älgförvaltningsområde överklagas av Jägareförbundet

Jägareförbundet Dalarna kommer alltid att stå upp för den lokala förvaltningen.

2020-05-12

Vi ser ständiga hot om att myndigheter och andra intressenter vill ha en mer toppstyrd älgförvaltning, vilket går helt emot intentionerna i de politiska beslut som ligger till grund för det nya älgjakts-systemet.

 I slutet på april fattade länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna beslut om att slå ihop flertalet älgförvaltningsområden i de båda länen, vilket kommer bilda bland annat ett älgförvaltningsområde på 578 900 hektar som nu kommer heta Ödmården. Detta område sträcker sig från Falun i Sydväst till Söderhamn i Nordost vilket motsvarar en sträcka på 10 mil fågelvägen. Ett av de älgförvaltningsområden som påverkas av detta är Lumsheden som sträcker sig över stora delar av Falu kommun.

  • Vi har fått starka reaktioner från våra medlemmar i Falu kommun om att man ser en uppenbar risk att det kommer bli ännu mer toppstyrning i älgförvaltningen och att man ska få kraftigt minskade möjligheter att kunna påverka älgstammen och dess förvaltning.
  • Denna uppfattning delar vi inom länsföreningen och därför tycker vi att det är självklart att överklaga beslutet. Det säger Ulf Berg, ordförande för Jägareförbundet Dalarna

I överklagandet skriver länsföreningen också att proceduren inom Dalarna har gått felaktigt till och därmed borde ogillas.

  • Det framgår tydligt i propositionen om den nya älgförvaltningen att det är viltförvaltningsdelegationen som ska besluta om övergripande riktlinjer i älgförvaltningen samt handlägga och besluta om inrättandet av älgförvaltningsområden.
  • Här har länsstyrelsen i Dalarna tydligt tagit en viljeriktning mot större förvaltningsområden utan att ens rådfråga delegationen, trots att vi från vår sida har varit tydliga med att det måste göras, fortsätter Berg.

I dagarna kom en doktorsavhandling från Sveriges lantbruksuniversitet som har undersökt samverkansprocesser inom älgförvaltningen. Där framgår tydligt att stora områden försvårar samverkan och att receptet till framgång är mer samverkan -  inte mindre.

  • Detta resultat styrks även av den jämförelse Jägareförbundet Dalarna gjort mellan mindre och större älgförvaltningsområden i de tre län vars förutsättningar liknar varandra, Dalarna, Gävleborg och Värmland, under säsongen 2019/2020.
  • Älgförvaltningsområden på över 150 00 hektar tenderar att ha en sämre måluppfyllnad än vad mindre områden har. Att då gå från mindre områden till områden på närmare 600 000 hektar blir inget annat än ett stolpskott inom förvaltningen, säger Filip Ånöstam jaktvårdskonsulent i Dalarna.

Ett argument till förändringen är att det kommer leda till att älgarna inte rör sig över gränserna och därmed ökar precisionen i älgförvaltningen.  

- Det är bara struntprat att naturliga ”barriärer” som sjöar och större vattendrag skulle hindra älgarna att vandra över förvaltningsområden. Det är bara att titta på den stora älgvandringen om man inte tror att älgen kan simma. Om det inte skulle få vandra älg över förvaltningsområden skulle vi behöva täcka större delen av Dalarna inklusive stora delar av Gävleborg inom ett område. Matematiskt räcker det faktiskt med 100 000 hektar i norra Sverige för att förvalta den egna älgstammen.

Av dessa anledningar väljer Jägareförbundet Dalarna att överklaga beslutet.

  • Vi vill att Lumsheden älgförvaltningsområde ska bestå eftersom det redan uppfyller uppsatta mål. Det ingen anledning att göra området så stort som 600 000 hektar, anser Ulf Berg.

Christer Gruhs, kommunikationsansvarig

Jägareförbundet Dalarna

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick