Förnuftet har segrat om älgförvaltningen - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Förnuftet har segrat om älgförvaltningen

Den segslitna frågan om översynen av älgförvaltningsområden i Dalarna är avgjord! På torsdagen beslutade länets Viltförvaltningsdelegation, med röstsiffrorna 12 ledamöter mot 3, i enlighet med Jägareförbundets i Dalarna förslag. Det betyder att den nu gällande indelningen ligger fast med ett undantag – Transtrand förs över till området Malungs västra.

2021-02-18

- Länsstyrelsens förslag med en halvering av antalet förvaltningsområden hade inneburit stora risker fört en mer centraliserad älgförvaltning, stick i stäv med riksdagens intentioner. Det säger Ulf Berg, ordförande i Dalarnas jägareförbund i en kommentar.

- Jätteskönt att frågan är avgjord och att förnuftet segrat – faktiskt en seger för demokratin, menar Ulf Berg med instämmande från Mats Larsson, Malung, ledamot i Jägareförbundets styrelse i Dalarna och ledamot i Viltförvaltningsdelegationen.

Arbetet med nya älgförvaltningsområden i länsstyrelsens regi har pågått ända sedan 2017. Processen har skett utan möjlighet till insyn och förslagsrätt från olika intressegrupper vilket framkallat irritation. Länsstyrelsen har dock garanterat att det slutgiltiga beslutet skulle tas i Viltförvaltningsdelegationen.

En utdragen process har emellertid skapat osäkerhet i vilken riktning beslutet skulle gå.
- Desto mera glädjande är utfallet som innebär en framgång för jägarintresset, där det finns ett starkt motstånd mot för stora områden, säger Ulf Berg.

Christer Gruhs

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick