bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Johan11 / Mostphotos

Fotograf: Johan11 / Mostphotos

Igår släppte Naturvårdsverket rapporten Samförvaltning av älg och skog – analyser av den nya älgförvaltningen under perioden 2012-2021

- Rapporten bekräftar det vi sett under en längre tid, att sambandet mellan skadenivån i Äbin och älgtäthet inte går att bevisa. Detta blir ett viktigt underlag i vårt arbete med att säkerställa en livskraftig, hållbar älgstam som genererar en bra älgjakt. Nu ska rapporten analyseras internt och sedan användas i älgförvaltningen, säger Ulf Berg.

2022-05-13

Hämtat från Naturvårdsverkets pressrelease:

Förändring av älgtäthet visar ingen förändring i skadenivå med de mätmetoder som används idag

Vid analyser av upprepade mätningar inom samma område med älgbetesinventeringen ÄBIN och den nya modellen för att skatta älgstammen finns inga samband mellan förändring i älgtäthet och förändring i andelen skadade tallar.

Om älgtätheten förändrades följde således inte skogsskadorna de förändringarna. Samma område kunde alltså ha högre skador än tidigare oberoende av om älgstammen ökat eller minskat inom området. Sammanfattningsvis var det mycket få älgförvaltningsområden som nådde de skogliga målen, oavsett älgtäthet.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/ny-studie-bekraftar-svart-att-na-mal-for-skogen-enbart-genom-att-reglera-algstammen

Tillbaka till överblick