bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Preliminär revirkarta för varg i Dalarna

Minst 13 revir som berör Dalarna har hittills identifierats i årets Inventering, en inventering som avslutas den 31 mars. Totalt har 63 revir hittills identifierats i hela landet, av familjegrupper eller revirmarkerande par, i årets pågående inventering.

2023-03-17

Nedanstående information hämtad från SLU och Länsstyrelsen Dalarna:

Länsstyrelsen inventerar årligen de stora rovdjuren i länet. För varg fastställs revirmarkerande par och familjegrupper, samt i vilka revir som föryngring har skett. Antalet föryngringar utgör underlag för uppskattning av populationens totala storlek.

På nedanstående karta redovisas revir med familjegrupper och par. I flertalet revir med familjegrupper har föryngring (årsvalpar) konstaterats. Andra vargar har spårats och spillning från vargar har hittats utanför de här redovisade reviren. I något revir är status ännu ej helt fastställd.

Reviren är i flera fall troligen större vad som framgår av denna karta. Revirgränser ändras kontinuerligt och förskjutningar kan ske mellan år och även inom inventeringsperioden.

Det slutgiltiga resultatet publiceras den 1 juni 2023 i en nationell rapport.

Alla tidigare inventeringsrapporter kan hämtas på Viltskadecenters hemsida, där också preliminära resultat från årets inventering visas löpande:

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/viltskadecenter/Inventering/inventering-av-stora-rovdjur/inventering-av-varg/

Revir inv 2023 prel.jpg

varg-info2023-prel1.JPG

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick