bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Ondrej Prosicky/Mostphotos

Fotograf: Ondrej Prosicky/Mostphotos

Jägareförbundet Dalarna om lodjursjakten i Dalarnas län 2024

Sedan 2020 har vi haft en ökning av lodjur i länet och i 2023 års inventering så landade resultatet på ungefär 109 djur. Förvaltningsnivån för länet är 47 - 69 lodjur, vi ligger alltså långt över länets mål, något som Jägareförbundet Dalarna anser att Länsstyrelsen måste göra något åt.

2023-12-20

Licensjaktbeslutet som kom i måndags tillåter ett uttag på 17 djur, samma som i fjol trots att lodjursstammen har ökat sedan den senaste inventeringen (som visare på ungefär 100 djur).

Vi vet att resultatet av jakten inte visar sig förrän vid kommande års inventering men med det knappa jaktliga uttag som nu görs ställer vi oss frågande till om vi någonsin kommer i mål?

Enligt våra beräkningar så finns det utrymme för ett uttag på minst 36 individer i länet, även om man är försiktig.

Det finns 1417 lodjur i Sverige, också det långt över beslutad miniminivå på 870 djur. Vi har alltså ett stort spann att spela inom. Likaså i mellersta förvaltningsområdet som Dalarna tillhör, här har vi 592 djur mot miniminivån på 362 djur.

Vi efterlyser aktion ifrån Länsstyrelsen Dalarna, hängslen och livrem har uppenbart inte fungerat. Vi har en ökande lodjursstam och måste agera för att främja våra rådjursstammar, vår fäbodnäring och våra tamdjur i länet.

 

Mats Larsson
Vice ordförande
Jägareförbundet Dalarna

Tillbaka till överblick