bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Så går det för viltstammarna i Dalarna, vildsvinsstammen stabil och skogsharen vänder uppåt

Idag släpper Svenska Jägareförbundet den årliga rapporten för viltövervakning i länet, rapporten baseras på avskjutningsdata från jaktsäsongen 2022-2023. I rapporten framgår att länets vildsvinsstam efter förra årets minskning har stabiliserats något men om vi tittar nationellt fortsätter minskningen. En annan art som också varit i fokus under en tid är skogsharen som vi i årets rapport kan se har en ökning med 14%, vilket är positivt då den är med på rödlistan.

2023-12-18

Vildsvinet var i fokus redan förra året genom den minskning man kunde se i länet och nationellt, i år kan vi se att vildsvinen ligger stabilt i Dalarna men minskar nationellt. I år är det i fokus på grund av den Afrikanska svinpesten som kom in i området kring Fagersta. I och med att delar av Dalarnas län ingick i det första området för restriktioner är det viktigare än någonsin att hålla fortsatt koll på utvecklingen av vildsvinsstammen. Genom att jaga som vanligt i hela länet, så långt det är möjligt, kan vi följa länets vildsvinsstam och dess utveckling jämfört med tidigare år.

  • Efter som man rapporterar in jaktårsvis, alltså med brytpunkten mellan juni och juli, så har vi inte någon påverkan av svinpesten i årets rapport. Det är viktigt att man fortsätter att jaga vildsvin, men med det sagt ska vi inte jaga på ett sätt som riskerar att lösa hundar kommer för nära området där restriktioner fortfarande gäller, säger jaktvårdskonsulent Anna Olofsson.

Skogsharens utveckling är under granskning sedan en tid tillbaka då den varit på tillbakagång i stor omfattning länge. I Dalarna har vi i årets rapport för första gången sedan 2013 kunnat se en positiv utveckling. Om det som tidigare år endast är en avvikelse från den långsiktigt negativa trenden återstår att se.

  • Att just skogsharen har ökat under det senaste året är positivt då det för många är ett viktigt vilt. Vi vet att den gynnas av snörika vintrar så då är årets tidiga snö bra, den är inte är lika synlig för predatorer så förhoppningsvis fortsätter den uppåt, förklarar Jägareförbundet Dalarnas Ordförande Ulf Berg.

Varje år rapporterar jägare in statistik på avskjutningen av olika arter i  länet och landet. Inrapportering av de svenska jägarna ger en möjlighet att se trender i den svenska faunan och utvecklingen av olika viltarter. Detta spelar en viktig roll i att forma vår kunskap om de vilda djuren och hur vi förvaltar dem.

  • Informationen som jägarna samlar in från sina respektive marker är en viktig del i den viltövervakning som sker. Genom att se utvecklingen kan vi säga något om hur viltstammarna mår. Vi kan också se samband mellan utvecklingen av olika arter, eller bristen på samband, därigenom ser vi vad som skulle kunna ligga bakom utvecklingen, säger jaktvårdskonsulent Anna Olofsson.

Svenska Jägareförbundet har sedan 1938 samlat in data över de svenska viltstammarna. Rapporterna ger oss ett kvalitativt underlag att basera vår kunskap om de vilda djurens utveckling på. Få andra länder har tillgång till statistik som sträcker sig så långt tillbaka i tiden. Att insamlingen av data bygger på jägarnas frivilliga insatser ger dessutom uppgifterna hög trovärdighet.

Den svenska jägarkåren är den viktigaste förutsättningen för att få in denna viktiga data som placerar Sverige i framkant när det gäller den här typen av kunskap.

Viltövervakning – att följa viltstammarnas tillstånd och utveckling – är en integrerad del av den svenska miljöövervakningen. Efterfrågan på kunskap om viltstammarna ökar från allmänheten, myndigheter och organisationer både inom Sverige och internationellt.

På Svenska Jägareförbundets Webplats viltdata.se finns avskjutningsstatistik för svenska viltarter. Informationen finns från lokala kretsar, länsnivå och riksnivå.

Avskjutningsrapport 2022_23 Dalarna.pdf

För frågor eller mer information om rapporten för jaktår 2022-2023 kontakta

Anna Olofsson
Jaktvårdskonsulent, Dalarnas län
Anna.olofsson@jagareforbundet.se
010 – 584 76 62

Ulf Berg
Ordförande Jägareförbundet Dalarna
Ulf.berg@regiondalarna.se
070 – 250 43 40

Tillbaka till överblick