Jägareförbundet är kritiska till ansökan om skyddsjakt - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Norrbotten

Foto: Hans Ring

Jägareförbundet är kritiska till ansökan om skyddsjakt

Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten samt Jägareförbundet Boden har reagerat kritiskt på den ansökan om skyddsjakt som är inlämnad till länsstyrelsen. I en skrivelse till länsstyrelsen begärs att ansökan avslås. Skrivelsen presenteras i sin helhet nedan.

2020-01-15

Angående ansökan om vinterjakt på älg norr om Harads                  

Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten har tagit del av den ansökan om skyddsjakt som är inlämnad av Sveaskog och gäller ett antal skiften mellan Harads och Edefors, norr om Luleälven.

Jägareförbundet Norrbotten ifrågasätter starkt denna ansökan och vill med detta bestämt råda Länsstyrelsen att besluta om avslag.

Jägareförbundet ifrågasätter inte de betesskador som redovisas och inte heller i grunden markägares rätt att söka skyddsjakt då man finner så påkallat. I detta fall anser vi dock att frågan bör hanteras på annat sätt.

Det utpekade området var känt som vinterkoncentrationsområde redan under 1980-talet, märkningar är gjorda i området där älgar fått radiosändare och spridningsområdet är sedan länge känt. Visserligen stämmer Sveaskogs beskrivning av att älgar som samlas på vintern inte alla kommer från detta område, men flertalet älgar kommer från områden där Sveaskog är markförvaltare.

Frågan om dessa problem har alltså varit aktuella under de senaste trettio åren och är långt ifrån ett plötsligt akut problem. Älgförvaltningsgruppen för området har inte diskuterat några extrema åtgärder för området utan lagt långsiktiga planer för att hantera detta. Detta har skett då Sveaskog innehaft ordförandeposten i denna grupp.

Vi kan konstatera att älgarna i det aktuella området kommer från ett stort upptagningsområde och att området troligen alltid har haft, och alltid kommer att få, vintersamlingar av älg. Att Sveaskog väljer antalet 32 älgar att skjuta understöds inte av några specifika uträkningar och frågan är när älgstammen i området är så låg att Sveaskog anser att den är lämplig. Att producera skog i ett landskap med älgvandringar måste självklart innebära att älgar kommer att påverka vissa bestånd negativt.

Älgstammen i området har genom avskjutning sänkts under en lång följd av år och antalet älgar som samlas i området bör rimligen vara färre nu än för några år sedan. Jägareförbundet ser denna ansökan som ett slag i ansiktet på de jägare som har följt de avskjutningsplaner som funnits och därmed sänkt älgstammen.

Enligt ansökan anser man att behovet av skyddsjakt är akut, trots att man redan fått krav på nedröjning och återbeskogning av området. Det innebär att de nya tallar som sätts i området kommer att nå älgbeteshöjd först inom 5-10 år. Situationen är av den anledningen inte akut i så måtto att man måste sätta in extrema metoder som helikopterjakt eller skoterjakt med hjälp av drönare.

 

Läget är av ovan anförda skäl inte ett akut problem som uppkommit i sen tid och åtgärderna som är ålagda visar också att det inte är en situation som måste lösas med extrema medel innevarande vinter. För ett fortsatt förtroende för älgförvaltningen bland jägarna i området/länet bör ansökan om skyddsjakt enligt ansökan avslås helt!

 

Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten / Jägareförbundet Boden

 /genom Jaktvårdskonsulent Björn Sundgren

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick