Jägareförbundet Tranås - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jägareförbundet Tranås

 

 

Kontakt 2018/19 Namn Telefon Mailadress

 

Ordförande           

SVENSSON MATS

070 - 620 71 11    

matsisaeby@gmail.com 

 

Vice Ordförande    

WAHLSTRÖM SVEN-OLOF

070 6-64 87 17      

fallabagarbod@outlook.com    

 

Sekreterare          

ANDERSSON KENNETH

073 0-32 53 94      

kenneth.falla@gmail.com

 

Kassör                  

GUSTAFSSON FREDRIK

070 6-99 43 46      

fredrik.r.gustafsson@telia.com

 

Ledamot               

WAHLSTRÖM  MARTIN

070 2-40 02 88      

martin.wahlstrom@hotmail.com

 

Ledamot               

REUBER  BENJAMIN

073 0-78 65 52      

benjamin@reuber.se

 

Ledamot               

TAPPER  MIKAEL

070 6-71 39 38      

mikaeltapper2003@yahoo.se

 

Ledamot               

BENGTSSON NIKLAS

070 6-60 93 50      

borgatorp@telia.com

 

Korrespondent      

WAHLSTRÖM MARTIN

070 2-40 02 88      

martin.wahlstrom@hotmail.com

 

Revisor                 

JOHANSSON  GÖRAN Y.V.

 

Kontaktpersoner     

Trafikeftersök       

SOLID FREDRIK

070 2-80 25 04      

fredrik.solid308@gmail.com

 

Vildsvin                 

JOHANSSON GÖRAN

070 5-67 25 54      

goran@galtas.se

 

Utbildning             

REUBER BENJAMIN

073 0-78 65 52      

benjamin@reuber.se

 

Ungdom               

REUBER  BENJAMIN

073 0-78 65 52      

benjamin@reuber.se

 

JAQT                     

STIGNER PERNILLA

072 2-22 99 58      

pernilla_strigner@hotmail.se

 

Hemsidan             

WAHLSTRÖM  MARTIN

070 2-40 02 88      

martin.wahlstrom@hotmail.com

 

Rovvilt                  

ANDERSSON  KENNETH

073 0-32 53 94      

kenneth.falla@gmail.com

 

Rovvilt                  

SOLID  FREDRIK

070 2-80 25 04      

fredrik.solid308@gmail.com

 

Viltövervakning     

WAHLSTRÖM  MARTIN

070 2-40 02 88      

martin.wahlstrom@hotmail.com

 

Jakthund               

WAHLSTRÖM  MARTIN

070 2-40 02 88      

martin.wahlstrom@hotmail.com

 

Valberedning        

MALM WILIAM

070 3-15 99 69        

 

Valberedning        

LARS SUNDIN 

076 0-11 68 24        

 

Valberedning        

SVERKER HALLBERG

072 5-59 57 52        

 

 

 

 

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-09-19 2018-12-06