bakgrund

Svenska Jägareförbundet

JAQT

JAQT-gruppen jobbar för de särskilda intressen som våra kvinnliga medlemmar har.


Upprop till kvinnliga medlemmar i Västra Götaland Väst!

Jägareförbundets kvinnliga nätverk arbetar för att ge förbundets kvinnliga medlemmar erfarenhet, kunskap och lära känna andra jagande kvinnor.

  • Vi vill stärka det jaktliga självförtroendet samt att kvinnor och män ska jaga tillsammans.
  • Vi vill vara ett stöd för varandra, för aktiva liksom för ännu inte aktiva jägare.
  • Vi välkomnar varmt alla nya medlemmar oavsett tidigare erfarenheter.

Som medlem i JAQT får du utan kostnad information och inbjudningar till jakter, föreläsningar och andra aktiviteter:

  • utbytesjakter i andra delar av Sverige
  • träningsläger inom skytte
  • eftersökskurser och styckningskurser.

Skogsfastigheten Skogaryd

Jägareförbundet Västra Götaland Väst disponerar skogsfastigheten Skogaryd genom upplåtelse av Fryxell-Langenskjöldska Stiftelsen, mitt i Tre-stadsregionen.

Läs mer om Skogaryd här


Håll dig uppdaterad och inbjuden!

För att du ska få informationen och inbjudningarna är det viktigt att vi har din e-post samt vet vilken krets du tillhör.

För att lämna dina uppgifter kontakta: Hanna Ståhl, hanna.stahl@jagareforbundet.se

Vid frågor kontakta JAQT ansvarig i ditt län

Kontakta JAQT-gruppen

Susanne Kellerman

Susanne Kellerman

Ledamot

Ansvarig för JAQT i VGV. Ingår i arbetsgrupperna för JÄGAREXAMEN och MÄSSOR. Arbetar på Studiefrämjandet.

0522-77 98 23
070-323 3078

Susanne Kellerman

Hanna Ståhl

Hanna Ståhl

Jaktvårdskonsulent

0300-194 16
010-5847287

Hanna Ståhl


2013-02-16 2018-02-14