Svenska Jägareförbundet

Meny
Älgjakt.

Foto: Madeleine Lewander

Älgförvaltning på e-jakt

Välkommen till Jägareförbundets utbildning om älgförvaltning!

Syftet med utbildningen är att underlätta arbetet inom älgskötselområdet. Här finns kortfattade råd och tips som kan användas för att bilda eller driva ett skötselområde samt underlag för att formulera och följa upp skötselplanen.

Innehåll

  • Bilda och driva ett skötselområde
  • Älgobs
  • Tolka data
  • Förvaltningsmodeller
  • Formulera mål
  • Dokumentarkiv
Kursen är kostnadsfri, du skickar namn och din e-postadress till e-jakt@jagareforbundet.se  så skickar vi inloggningsuppgifterna till den e-postadress du uppgivit.

2013-02-17 2021-02-17