Svenska Jägareförbundet

Meny

Om viltövervakning

Syftet med viltövervakningen är att följa viltstammarnas tillstånd och utveckling. Det är en mycket viktig uppgift som länge varit en kärnverksamhet för Svenska Jägareförbundet. Viltövervakning har ingått i förbundets Allmänna Uppdrag ända sedan starten 1938.

Om Viltövervakningens arbete

Viltövervakningen bygger på jägarnas frivilliga arbete med att samla in uppgifter. Det kan gälla uppgifter från jakten som avskjutning och älgobs, eller uppgifter som samlas in under andra tillfällen, som exempelvis spillningsinventering.

Huvudansvaret för verksamheten ligger hos Svenska Jägareförbundets avdelning Jakt och Fauna samt de tre Samverkansområdena. Därifrån organiseras, sammanställs, analyseras och redovisas resultat från viltövervakningen.

Arbetet med viltövervakning består huvudsakligen av att:

  • Organisera och kommunicera i syfte att möjliggöra enkel och hög rapportering
  • Sammanställa, analysera och presentera data
  • Utveckla nya metoder i viltövervakningen
  • Använda vetenskapligt utvärderade metoder

Data från viltövervakningen används på flera nivåer:

  • Lokalt och regionalt krävs underlag för främst klövvilt för att anpassa jakten till uppsatta mål
  • Nationellt kan viltövervakningen fånga upp förändringar hos viltstammarna som utgör viktiga underlag när jakttider ska beslutas
  • De flyttande viltarterna är en gemensam internationell resurs. Bedömningar görs av arternas status och kan resultera i förslag till förändringar i olika länders jakttider och jaktsätt

Upphandlad verksamhet

Två centrala delar, avskjutningsrapportering och viltobservationer (älgobs) är från och med den 1 juli 2022 upphandlad verksamhet. Detta är enligt ett riksdagsbeslut där Naturvårdsverket utsetts att vara upphandlande myndighet.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2022-05-19 2022-05-19