Svenska Jägareförbundet

Meny

Vårt hundprojekt

Jägareförbundets hundprojekt omfattar nedanstående punkter:

1. Lydigare jakthundar

Utbildade Lydnadsinstruktörer ska finnas inom alla regioner så att alla Jägare har möjlighet att gå en grundlydnadskurs med sin hund.
Kurserna är speciellt upplagda med tanke på de krav som ställs på jakthundar. Full kontroll och bättre kontakt med hunden är målsättningen.

Förteckningar över utbildade lydnadsinstruktörer inom ditt län finns på din Länsförenings hemsida.

2. Effektivare eftersöksekipage

Målsättningen är att det ska finnas kvalificerade och rutinerade eftersöksekipage som kan klara svårare eftersök vid jakt eller i samband med trafikolyckor. Ekipage som uppfyller kraven benämns Godkända eftersöksekipage.

Förteckningar över godkända eftersöksekipage i ditt län återfinns på länsföreningens hemsida. De godkända ekipagen kan ha olika behörighet;

Erfaren eftersöksjägare med:

a) Enbart spårhund på klövvilt

b) Spårhund på klövvilt som även kan arbeta lös som ställande hund på älg och kronvilt.

c) Spårhund på klövvilt som även kan fungera lös som avfångningshund på rådjur eller dovvilt.

d) Spårhund på klövvilt som även kan arbeta lös som ställande hund på vildsvin. Endast ekipage med behörighet d är godkända som eftersökshundar på vildsvin.

e) Jägare med hund som genomgått särskild utbildning i björneftersök.

I ett godkänt ekipage kan även två hundar ingå, där den ena är en ren spårhund och den andra kan arbeta lös som ställande eller avfångningshund.

Med projektet önskas ökat samarbete

Jägareförbundets hundprojekt omfattar även arbete med att öka det nordiska samarbetet på hundsidan samt ett närmande mellan Kennelklubbens specialhundklubbar på jakthundssidan och Svenska Jägareförbundet.


2009-05-28 2018-08-28 Madeleine Lewander