Svenska Jägareförbundet

Meny

Projekt Säkrare jakt (avslutat)

Vad kan vi göra för att minska antalet dåliga skott?

Skadskjutning är något som inte går ihop med vårt ansvar för viltvården. Villebråd ska påskjutas med dödande skott. Allt annat är omoraliskt. Även om en skadskjutning följs av ett lyckosamt eftersök, har djuret varit utsatt för ett oacceptabelt lidande. Och handen på hjärtat, hur hanteras eftersök när det gäller småvilt?

Skadskjutningar är ett hot mot den fria jakten

Visserligen är 80 procent av befolkningen positiva till eller accepterar jakten som den bedrivs idag. Men jaktmotståndarna är målmedvetna och skickliga. Skadskjutningar är alltid ett embryo till något som kan tvinga politikerna att agera. I värsta fall med förödande konsekvenser för jakten.

Därför driver vi Projekt Säkrare Jakt

Projekt Säkrare Jakt är vårt sätt att visa att vi tar problemen på allvar. Jägarkollektivet måste göra en gemensam och synlig ansträngning för jaktsäkerheten. Genom många små åtgärder ska vi tillsammans ta tag i allt som kan höja kvaliteten på de avlossade skotten och därmed göra jakten ännu säkrare.


2009-08-28 2018-08-28 Lars Björk