Svenska Jägareförbundet

Meny

Så kan vildsvinen räddas - om svinpesten når Sverige

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-12-06 Om vi skulle få ett utbrott av afrikansk svinpest är det nödvändigt med en tillfällig, lokal utrotning av vildsvinen i det drabbade området. Detta...

Framtidens viltförvaltning

Vilt 2018-11-07 Sveriges vildnad anordnar seminariet Framtidens viltförvaltning i Skandinavien Fredagen den 30 november kl. 10.00 – 15.30, Högloftet, Skansen      ...

Jordbruksverket: Undvik import av grovfoder och halm

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-09-20 Jordbruksverket avråder nu från onödig import av grovfoder och halm från länder med afrikansk...

Bakterier i vildsvin

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-09-12 En ny doktorsavhandling visar att vildsvin ofta bär bakterier som kan orsaka magsjuka. Bakterierna förekommer även i...

Påverkas jakten på råbock 2018 av torkan?

Vilt 2018-08-03 Många ställer frågan om hur värmen och torkan kan påverka...

Så påverkas viltet av torkan

Vilt 2018-07-31 Vårt klövvilt har aldrig tidigare utsatts för en så varm...

Långsammare ökning av vildsvinen tack vare jägarna

Vilt 2018-03-29 Tack vare jägarna ökar den svenska vildsvinsstammen idag långsammare jämfört med 2007 - 2012 års explosionsartade tillväxt. Men stammen fortsätter...

Svinpest – den största jägarfrågan i Europa

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-03-29 Afrikansk svinpest är den hetaste jägarfrågan i Europa. Danmark ska försöka utrota vildsvinen. Tyskland ska försöka minska stammen med 70 procent f...

Forskningstjugan stödjer forskning om jaktetik och utfodring

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-03-29 Två nystartade projekt ska undersöka den svenska jaktetiken samt utfodringens effekter på klövvilt. Forskningen finansieras av Viltvårdsfonden, med...

Lövträd – mer än en älgfråga

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-11-22 Förekomsten av natur- och viltvårdsviktiga RASE-träd (rönn, asp, sälg och ek) påverkas inte bara av hjortviltets bete utan också - och i hög grad -...

Förvaltningsfokus på Viltforskningsdagar i Umeå

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-10-10 Filterbubblor, björn, älg, människa, flerartsförvaltning, jaktens värden och rovdjurens kostnader hörde till de ämnen som avhandlades på årets...

Första fallet av afrikansk svinpest i Belgien

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-09-14 Den afrikanska svinpesten fortsätter sprida sig. Att sjukdomen nått Belgien visar hur viktigt det...

Ny CWD-övervakning i höst: Älg, rådjur och kron

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-08-28 SVA efterlyser prover från fallvilt och avmagrade djur med symptom på hjärnskador. Som jägare kan du göra en viktig insats för...

Så påverkar bränderna klövviltet

Vilt 2018-08-01 Sommarens bränder har på många håll förtärt skogen vi ärv...

Liten risk att afrikansk svinpest sprids med hö och ensilage

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-07-19 Den torra sommaren kan leda till import av hö och ensilag...

Älg hade CWD - första fallet i Finland

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-03-08 En älg som hittats självdöd i Kuhmo hade den allvarliga prionsjukdomen CWD. Det är det första fallet i Finland.

Gynna viltet – stöd för att skapa skogsbryn

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-03-08 Skogsbryn är värdefulla viltmiljöer som också gynnar växter, insekter och fågellivet. Markägare kan ansöka om stöd för att anlägga skogsbryn från...

 
Ladda in Fler