Förbundsnyheter - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Första fallet av CWD i Sverige: Vad händer?

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-03-27 Vad händer kring avmagringssjukan hos hjortdjur, CWD? Det var temat för ett seminarium i Umeå 26 mars. Frågan blev extra aktuell eftersom det först...

Fakta eller känslor i viltförvaltningen?

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-02-22 Viltförvaltningen ska baseras på vetenskapligt belagda fakta. Men varför blir det inte alltid så? Frågan belystes på seminariet "När politik och...

Jägarnas ögon viktiga i bekämpningen av afrikansk svinpest i Europa

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-02-04 Jägarna spelar en nyckelroll om den afrikanska svinpesten ska kunna utrotas i Europa, men det är...

Lövträd – mer än en älgfråga

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-11-22 Förekomsten av natur- och viltvårdsviktiga RASE-träd (rönn, asp, sälg och ek) påverkas inte bara av hjortviltets bete utan ocks...

Förvaltningsfokus på Viltforskningsdagar i Umeå

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-10-10 Filterbubblor, björn, älg, människa, flerartsförvaltning,...

Första fallet av afrikansk svinpest i Belgien

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-09-14 Den afrikanska svinpesten fortsätter sprida sig. Att...

Ny CWD-övervakning i höst: Älg, rådjur och kron

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-08-28 SVA efterlyser prover från fallvilt och avmagrade djur med symptom på hjärnskador. Som jägare kan du göra en viktig insats för hjortviltets framtid...

Så påverkar bränderna klövviltet

Vilt 2018-08-28 Sommarens bränder har på många håll förtärt skogen vi ärvt och skött under generationer. Folk har flytt från gård och hem, och många har förlorat...

Liten risk att afrikansk svinpest sprids med hö och ensilage

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-08-28 Den torra sommaren kan leda till import av hö och ensilage från områden med afrikansk svinpest, som Baltikum och Polen. Risken att detta ska sprida...

Kraftig minskning av berguv - hjälp till att rapportera!

Vilt 2019-03-05 BirdLife Sverige har beslutat att genomföra en riksinventering av berguv under 2019 och 2020. Anledningen är att det från flera områden i Sverige...

Jägare vårdar viltet, naturen och landskapet för miljoner

Vilt 2019-02-06 Jägare lägger årligen miljoner mandagar och hundratals miljoner kronor på att skapa goda livsmiljöer för viltet. Samtidigt får vi alla ett mer...

Så kan vildsvinen räddas – om svinpesten når Sverige

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-12-06 Om vi skulle få ett utbrott av afrikansk svinpest är det nödvändigt med en tillfällig, lokal...

Framtidens viltförvaltning

Vilt 2018-11-07 Sveriges vildnad anordnar seminariet Framtidens viltförvaltning i Skandinavien Fredagen den 30 november kl. 10.00 – 15.30,...

Jordbruksverket: Undvik import av grovfoder och halm

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-09-20 Jordbruksverket avråder nu från onödig import av grovfode...

Bakterier i vildsvin

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-09-12 En ny doktorsavhandling visar att vildsvin ofta bär...

Påverkas jakten på råbock 2018 av torkan?

Vilt 2018-08-03 Många ställer frågan om hur värmen och torkan kan påverka smyg- och vaktjakten på råbock den 16 augusti. - Var observant på väderförhållandena och...

Så påverkas viltet av torkan

Vilt 2018-08-03 Vårt klövvilt har aldrig tidigare utsatts för en så varm och torr sommar. Men hur påverkas viltet? Hur stor effekten blir återstår att se. Det är...

 
Ladda in Fler