Svenska Jägareförbundet

Meny

Jägare vårdar viltet, naturen och landskapet för miljoner

Vilt 2019-02-06 Jägare lägger årligen miljoner mandagar och hundratals miljoner kronor på att skapa goda livsmiljöer för viltet. Samtidigt får vi alla ett mer...

Så kan vildsvinen räddas – om svinpesten når Sverige

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-12-06 Om vi skulle få ett utbrott av afrikansk svinpest är det nödvändigt med en tillfällig, lokal utrotning av vildsvinen i det drabbade området. Detta...

Framtidens viltförvaltning

Vilt 2018-11-07 Sveriges vildnad anordnar seminariet Framtidens viltförvaltning i Skandinavien Fredagen den 30...

Jordbruksverket: Undvik import av grovfoder och halm

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-09-20 Jordbruksverket avråder nu från onödig import av grovfoder och halm från länder med afrikansk svinpest. Den som ändå behöver...

Bakterier i vildsvin

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-09-12 En ny doktorsavhandling visar att vildsvin ofta bär...

Påverkas jakten på råbock 2018 av torkan?

Vilt 2018-08-03 Många ställer frågan om hur värmen och torkan kan påverka...

Så påverkas viltet av torkan

Vilt 2018-07-31 Vårt klövvilt har aldrig tidigare utsatts för en så varm och torr sommar. Men hur påverkas viltet? Hur stor effekten blir återstår att se. Det är...

Långsammare ökning av vildsvinen tack vare jägarna

Vilt 2018-07-31 Tack vare jägarna ökar den svenska vildsvinsstammen idag långsammare jämfört med 2007 - 2012 års explosionsartade tillväxt. Men stammen fortsätter...

Svinpest – den största jägarfrågan i Europa

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-07-31 Afrikansk svinpest är den hetaste jägarfrågan i Europa. Danmark ska försöka utrota vildsvinen. Tyskland ska försöka minska stammen med 70 procent f...

Forskningstjugan stödjer forskning om jaktetik och utfodring

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-07-31 Två nystartade projekt ska undersöka den svenska jaktetiken samt utfodringens effekter på klövvilt. Forskningen finansieras av Viltvårdsfonden, med...

Jägarnas ögon viktiga i bekämpningen av afrikansk svinpest i Europa

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-02-04 Jägarna spelar en nyckelroll om den afrikanska svinpesten ska kunna utrotas i Europa, men det är viktigt att alla berörda samarbetar. Det var det...

Lövträd – mer än en älgfråga

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-11-22 Förekomsten av natur- och viltvårdsviktiga RASE-träd (rönn, asp, sälg och ek) påverkas inte bara av hjortviltets bete utan också - och i hög grad -...

Förvaltningsfokus på Viltforskningsdagar i Umeå

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-10-10 Filterbubblor, björn, älg, människa, flerartsförvaltning, jaktens värden och rovdjurens kostnader...

Första fallet av afrikansk svinpest i Belgien

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-09-14 Den afrikanska svinpesten fortsätter sprida sig. Att sjukdomen nått Belgien visar hur viktigt det är att alla som besöker lände...

Ny CWD-övervakning i höst: Älg, rådjur och kron

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-08-28 SVA efterlyser prover från fallvilt och avmagrade djur me...

Så påverkar bränderna klövviltet

Vilt 2018-08-01 Sommarens bränder har på många håll förtärt skogen vi ärv...

Liten risk att afrikansk svinpest sprids med hö och ensilage

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-07-19 Den torra sommaren kan leda till import av hö och ensilage från områden med afrikansk svinpest, som Baltikum och Polen. Risken att detta ska sprida...

Älg hade CWD - första fallet i Finland

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-07-19 En älg som hittats självdöd i Kuhmo hade den allvarliga prionsjukdomen CWD. Det är det första fallet i Finland.

Gynna viltet – stöd för att skapa skogsbryn

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-07-19 Skogsbryn är värdefulla viltmiljöer som också gynnar växter, insekter och fågellivet. Markägare kan ansöka om stöd för att anlägga skogsbryn från...

 
Ladda in Fler