Förbundsnyheter - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Film: Så här rapporterar du ditt skjutna vilt i viltdata

Vilt 2021-06-16 Genom denna video får du information om hur du på ett enkelt sätt kan rapportera in ditt skjutna vilt i viltdata.se

Betesskador kan minskas med mer tall och flerartsförvaltning

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-03-25 Mer tall i skogen, en viltförvaltning som beaktar tätheten av allt hjortvilt (inte bara älg), och en samförvaltning av skog och vilt som är anpassa...

Forskningstjugan stöder forskning om fjällripa, fallvilt och flerartsförvaltning

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-03-03 Hur går det för fjällripan och varför? Hur ser ett bra foderlandskap ut för älg, rådjur, kron och...

Samhällets acceptans för jakt och viltvård

Vilt 2020-12-02 Missade du seminariet på det här temat? Nu kan du se alla presentationerna i efterhand.

Smittsam CWD bekräftad hos norsk vildren i nytt område

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-09-11 En smittsam variant av CWD (avmagringssjuka hos hjortdjur...

Viktigt rapportera avmagrade eller självdöda hjortdjur under älgjakten

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-09-04 Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) behöver fortsat...

Sprid inte afrikansk svinpest till Sverige!

Vilt 2020-08-17 Att tänka på om du jagar utomlands – eller tar emot utländska jägare från länder med afrikansk svinpest.

Rapportera döda vildsvin

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-08-17 Afrikansk svinpest är en virussjukdom som inte finns i Sverige men sprider sig i Europa. Vi kan stoppa den om vi upptäcker den tidigt.

Vad fungerar var i älgförvaltningen – och varför?

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-08-17 En förvaltning som anpassas till lokala förhållanden och god samverkan. Det ökar måluppfyllnaden inom älgförvaltningen, visar en ny doktorsavhandli...

Viltvårdstips: Dags att sätta ut saltsten

Vilt 2020-08-17 Jaktvårdskonsulent Björn Sundgren visar vad man ska tänka på när man sätter ut en saltsten. Vi kommer framöver att presentera fler viltvårdstips....

Jägareförbundet bidrar till öppna data!

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-08-17 Tillgång till fakta och data är viktigt, inte bara i viltförvaltningen, utan i samhället i stort. Därför deltar Svenska Jägareförbundet i ett proje...

Projekt Fjällgås bryter ny mark

Vilt 2021-05-10 Projekt Fjällgås består av tre organisationer; Svenska Jägareförbundet, stiftelsen Nordens Ark och Norrbottens Ornitologiska Förening. Projektet ha...

Glöm inte rapportera om du hittar ett självdött rådjur, älg eller kron

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-03-05 Såhär på vårvintern har en del djur svårt att klara sig och magrar av. Särskilt självdöda eller trafikdödade rådjur är högintressanta för provtagni...

Rapportera döda rådjur till CWD-övervakningen

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-02-02 Rådjuren har det tufft under vintern och en del dukar under. Självdöda och trafikdödade rådjur är...

Samhällets acceptans för jakt och viltvård

Vilt 2020-10-21 Webb-seminarium fredagen den 27 november kl. 10.00 – 15.00

Första fallet av afrikansk svinpest i Tyskland

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-09-10 Såhär hindrar vi Sverige från att drabbas

Viltdataappen - så funkar det

Vilt 2020-08-19 En film som beskriver hur man rapporterar vilt i...

Samarbete med Jaktrapport om övrigt vilt rapporteringen

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-07-01 Samarbetet mellan Jaktrapport och Viltdata innebär att jaktlag som rapporterar sin avskjutning i Jaktrapport inte längre behöver rapportera i båda...

Viltvårdstips - Rädda kiden undan slåttern

Vilt 2020-07-01 Dan Persson ger ett tips hur man kan rädda rådjurskid vid slåttern.

Jakten gör naturen rikare

Vilt 2020-07-01 Den 22 maj är det den biologiska mångfaldens dag. Då uppmärksammas insatser som gynnar djur, växer och ekosystem. – Tyvärr reflekterar vi jägare...

Älgen stressas av värme och varg

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-07-01 Landet runt har jägare skickat in älghår till ett forskningsprojekt som undersökt vad som stressar en älg. Nu är resultaten klara.

Nystart för Viltforum

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-07-01 Jägareförbundet har en lång tradition av att publicera fakta som kan vara av intresse och nytta för jakten och viltförvaltningen. Nu har förbundets...

 
Ladda in Fler