Förbundsnyheter - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Första fallet av CWD i Sverige: Vad händer?

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-03-27 Vad händer kring avmagringssjukan hos hjortdjur, CWD? Det var temat för ett seminarium i Umeå 26 mars. Frågan blev extra aktuell eftersom det först...

Fakta eller känslor i viltförvaltningen?

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-02-22 Viltförvaltningen ska baseras på vetenskapligt belagda fakta. Men varför blir det inte alltid så? Frågan belystes på seminariet "När politik och...

Jägarnas ögon viktiga i bekämpningen av afrikansk svinpest i Europa

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-02-04 Jägarna spelar en nyckelroll om den afrikanska svinpesten ska kunna utrotas i Europa, men det är...

Lövträd – mer än en älgfråga

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-11-22 Förekomsten av natur- och viltvårdsviktiga RASE-träd (rönn, asp, sälg och ek) påverkas inte bara av hjortviltets bete utan ocks...

Förvaltningsfokus på Viltforskningsdagar i Umeå

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-10-10 Filterbubblor, björn, älg, människa, flerartsförvaltning,...

Första fallet av afrikansk svinpest i Belgien

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-09-14 Den afrikanska svinpesten fortsätter sprida sig. Att...

Ny CWD-övervakning i höst: Älg, rådjur och kron

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-08-28 SVA efterlyser prover från fallvilt och avmagrade djur med symptom på hjärnskador. Som jägare kan du göra en viktig insats för hjortviltets framtid...

Kraftig minskning av berguv - hjälp till att rapportera!

Vilt 2019-03-05 BirdLife Sverige har beslutat att genomföra en riksinventering av berguv under 2019 och 2020. Anledningen är att det från flera områden i Sverige...

Jägare vårdar viltet, naturen och landskapet för miljoner

Vilt 2019-02-06 Jägare lägger årligen miljoner mandagar och hundratals miljoner kronor på att skapa goda livsmiljöer för viltet. Samtidigt får vi alla ett mer...

Så kan vildsvinen räddas – om svinpesten når Sverige

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-12-06 Om vi skulle få ett utbrott av afrikansk svinpest är det nödvändigt med en tillfällig, lokal...

Framtidens viltförvaltning

Vilt 2018-11-07 Sveriges vildnad anordnar seminariet Framtidens viltförvaltning i Skandinavien Fredagen den 30 november kl. 10.00 – 15.30,...

Jordbruksverket: Undvik import av grovfoder och halm

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-09-20 Jordbruksverket avråder nu från onödig import av grovfode...

Bakterier i vildsvin

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2018-09-12 En ny doktorsavhandling visar att vildsvin ofta bär...

 
Ladda in Fler