Förbundsnyheter - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Det värdefulla viltet - en resurs för samhället

Vilt 2019-10-15 Sveriges Vildnad anordnar seminariet "Det värdefulla viltet - en resurs för samhället", 29 november på Skansen.

Avskjutningen för 2018/19 klar!

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-10-14 Jaktlag runt om i Sverige har rapporterat sin avskjutning för jaktåret 2018/2019 i Viltdata. Nu är den skattade avskjutningen klar för kretsar, län...

Spillningsinventera varg

Vilt 2019-10-09 Vi jägare som vistas mest i markerna upplever inte sällan att det finns fler vargar än vad de...

Rapportera in berguv

Vilt 2019-03-05 BirdLife Sverige har beslutat att genomföra en riksinventering av berguv under 2019 och 2020. Anledningen är att det från flera...

Jägare vårdar viltet, naturen och landskapet för miljoner

Vilt 2019-02-06 Jägare lägger årligen miljoner mandagar och hundratals...

Viltdata används för att sprida information om CWD!

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-10-14 SVA behöver få in prover från avmagrade och sjuka hjortdjur till den pågående CWD-övervakningen. Svenska Jägareförbundet stödjer arbetet genom att...

Viktigt rapportera avmagrade hjortdjur och fallvilt under älgjakten

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-10-09 Under älgjakten rör sig många jägarögon i skog och mark. Kom ihåg den pågående CWD-övervakningen om du ser ett avmagrat hjortdjur med udda beteende...

Första fallet av CWD i Sverige: Vad händer?

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-03-27 Vad händer kring avmagringssjukan hos hjortdjur, CWD? Det var temat för ett seminarium i Umeå 26...

Fakta eller känslor i viltförvaltningen?

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-02-22 Viltförvaltningen ska baseras på vetenskapligt belagda fakta. Men varför blir det inte alltid så? Frågan belystes på seminariet...

Jägarnas ögon viktiga i bekämpningen av afrikansk svinpest i Europa

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-02-04 Jägarna spelar en nyckelroll om den afrikanska svinpesten...

 
Ladda in Fler