Förbundsnyheter - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Betesskador kan minskas med mer tall och flerartsförvaltning

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-03-25 Mer tall i skogen, en viltförvaltning som beaktar tätheten av allt hjortvilt (inte bara älg), och en samförvaltning av skog och vilt som är anpassa...

Forskningstjugan stöder forskning om fjällripa, fallvilt och flerartsförvaltning

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-03-03 Hur går det för fjällripan och varför? Hur ser ett bra foderlandskap ut för älg, rådjur, kron och dov? Hur kan övervakningen av viltsjukdomar...

Samhällets acceptans för jakt och viltvård

Vilt 2020-12-02 Missade du seminariet på det här temat? Nu kan du se alla presentationerna i efterhand.

Smittsam CWD bekräftad hos norsk vildren i nytt område

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-09-11 En smittsam variant av CWD (avmagringssjuka hos hjortdjur) upptäcktes hos vildren i norska Nordfjella för fyra år sedan. För at...

Viktigt rapportera avmagrade eller självdöda hjortdjur under älgjakten

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-09-04 Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) behöver fortsat...

Sprid inte afrikansk svinpest till Sverige!

Vilt 2020-08-17 Att tänka på om du jagar utomlands – eller tar emot...

Rapportera döda vildsvin

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-06-17 Afrikansk svinpest är en virussjukdom som inte finns i Sverige men sprider sig i Europa. Vi kan stoppa den om vi upptäcker den tidigt.

Vad fungerar var i älgförvaltningen – och varför?

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-06-17 En förvaltning som anpassas till lokala förhållanden och god samverkan. Det ökar måluppfyllnaden inom älgförvaltningen, visar en ny doktorsavhandli...

Glöm inte rapportera om du hittar ett självdött rådjur, älg eller kron

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-03-05 Såhär på vårvintern har en del djur svårt att klara sig och magrar av. Särskilt självdöda eller trafikdödade rådjur är högintressanta för provtagni...

Rapportera döda rådjur till CWD-övervakningen

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-02-02 Rådjuren har det tufft under vintern och en del dukar under. Självdöda och trafikdödade rådjur är högintressanta för provtagning för avmagringssjuk...

Samhällets acceptans för jakt och viltvård

Vilt 2020-10-21 Webb-seminarium fredagen den 27 november kl. 10.00 – 15.00

Första fallet av afrikansk svinpest i Tyskland

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-09-10 Såhär hindrar vi Sverige från att drabbas

Viltdataappen - så funkar det

Vilt 2020-08-19 En film som beskriver hur man rapporterar vilt i...

Samarbete med Jaktrapport om övrigt vilt rapporteringen

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-07-01 Samarbetet mellan Jaktrapport och Viltdata innebär att...

Viltvårdstips - Rädda kiden undan slåttern

Vilt 2020-06-04 Dan Persson ger ett tips hur man kan rädda rådjurskid vid slåttern.

Jakten gör naturen rikare

Vilt 2020-06-04 Den 22 maj är det den biologiska mångfaldens dag. Då uppmärksammas insatser som gynnar djur, växer och ekosystem. – Tyvärr reflekterar vi jägare...

 
Ladda in Fler