Svenska Jägareförbundet

Meny

Tamrenen var INTE smittad av CWD

Vilt 2022-09-17 Två prover pekade mot att en slaktad tamren i Börgefall skulle bära på den smittsamma och dödliga varianten av CWD. Men det tredje provet visade at...

Håll ögonen öppna efter avmagrade hjortdjur under älgjakten

Vilt 2022-08-29 Drygt 2000 vilda hjortdjur har hittills provtagits för avmagringssjuka (CWD) i Sverige. Nu fortsätter CWD-övervakningen i ny form. – Jägare kan bid...

Förhindra spridning av Afrikansk svinpest

Vilt 2022-06-29 – Om afrikansk svinpest når Sverige kan det hota vildsvinsstammen, jakten och tamgrisnäringen. De...

Många viltsjukdomar, men hälsoläget är gott

Vilt 2022-01-24 Tillståndet för viltet i Sverige är gott och djuren har väldigt få allvarliga smittsamma sjukdomar. – När man pratar om...

Rådjur, kronvilt eller älg med sjukdomstecken? Skicka prover till SVA!

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-10-06 Rådjur som magrat av eller beter sig onormalt, som fälls...

Fågelinfluensa upptäckt i Sörmland och Skåne

Vilt 2021-09-29 Utbrott av dödlig fågelinfluensa sker med jämna mellanrum...

Rapportera vilt i viltdataappen! Så här gör du

Vilt 2021-08-31 Så här gör du för att registrera ditt avskjutna vilt på ett smidigt sätt.

Rapportera invasiva främmande arter!

Vilt 2021-08-31 INVASIVA ARTER. För tredje året i rad skapar och driver Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten informationssatsningar om invasiva arter....

Rapportera avskjutning

Vilt 2021-08-31 Nu är det viktigare än någonsin att rapportera avskjutningen av övrigt vilt. Hjälp oss rapportera mer avskjutet vilt!

Projekt Fjällgås bryter ny mark

Vilt 2021-08-31 Projekt Fjällgås består av tre organisationer; Svenska Jägareförbundet, stiftelsen Nordens Ark och Norrbottens Ornitologiska Förening. Projektet ha...

Glöm inte rapportera om du hittar ett självdött rådjur, älg eller kron

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-08-31 Såhär på vårvintern har en del djur svårt att klara sig och magrar av. Särskilt självdöda eller trafikdödade rådjur är högintressanta för provtagni...

Smittsam CWD upptäckt vid Sverigegränsen?

Vilt 2022-09-16 Den smittsamma varianten av Cronic Wasting Disease (CWD) har troligen upptäckts hos en tamren i Norge – inte långt från svenska gränsen. – Om CWD...

Fågelinfluensa och jakt

Vilt 2022-08-09 Fågelinfluensa finns runt om i Sverige. Detta kan skapa en viss oro bland de som ska jaga fågel i höst. Men riskerna att göra fel som jägare är små...

Film: Så här rapporterar du ditt skjutna vilt i viltdata

Vilt 2022-06-23 Genom denna video får du information om hur du på ett enkelt sätt kan rapportera in ditt skjutna...

Lär dig inventera lodjur med viltkamera

Vilt 2021-11-04 Svenska Jägareförbundet erbjuder nu utbildningar inom kamerainventering av lodjur. Föreläsare för dessa är jaktvårdskonsulent...

Att leva nära stora rovdjur - Ny forskningsrapport

Vilt 2021-09-01 Forskare från Göteborgs universitet har i en ny studie...

Vildsvinsbarometern - här kan du hålla koll på vildsvinsläget i Sverige

Vilt 2021-07-25 Det varma vädret i sommar med viss nederbörd på sina håll gör det gynnsamt för grödor och spannmål. Vildsvinen dras nu mycket till spannmålsåkrarna...

Älgen missgynnas när det är varmt och torrt

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-07-25 Ny forskning visar att rekryteringen av kalv minskar när försommaren är varm och torr. Då finns det färre kalvar per ko vid älgjaktstart och...

Så skapar du trivsel och skydd för skogsharen

Vilt 2021-07-25 Med genomtänkta viltvårdsåtgärder kan man få en betydligt större harstam än man tidigare haft. - Skogsharen är ett vilt som svarar särskilt bra på...

Betesskador kan minskas med mer tall och flerartsförvaltning

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-07-25 Mer tall i skogen, en viltförvaltning som beaktar tätheten av allt hjortvilt (inte bara älg), och en samförvaltning av skog och vilt som är anpassa...

Forskningstjugan stöder forskning om fjällripa, fallvilt och flerartsförvaltning

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-07-25 Hur går det för fjällripan och varför? Hur ser ett bra foderlandskap ut för älg, rådjur, kron och dov? Hur kan övervakningen av viltsjukdomar...

 
Ladda in Fler