Svenska Jägareförbundet

Meny

Vinginsamling – skydda och bevara jakttiderna på fågel

Vilt 2024-05-16 Bidra till Projekt Vinginsamling – en insats för att skydda och bevara jakttiderna på fågel. Skicka in vingar från fällda gäss och änder till oss i...

Din avskjutningsrapport lägger grunden för framtida jakt

Vilt 2024-05-03 Med din avskjutningsrapportering bidrar du med viktig fakta som bland annat blir underlag till kommande jakttidsprocesser.

Uppdaterade riktlinjer för att säkra fågeljakten

Vilt 2024-04-12 Svenska Jägareförbundet, tillsammans med Sveriges Jordägareförbund, Svenska Kennelklubben och...

Tid för spillningsinventering

Vilt 2024-04-02 Att vara jägare innebär att öva skytte, träna hundar, viltvårda och jaga. Men en stor och betydelsefull del är också att hålla...

Därför behöver invasiva arter bekämpas

Vilt 2024-02-21 Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot d...

Sista chansen – Är dina jaktmarker fria från parasiten?

Vilt 2024-02-14 Provinsamlingen för att kartlägga förekomsten av rävens...

Slutfasen på Älgfokus närmar sig

Vilt 2023-12-21 Svenska Jägareförbundet har under ett års tid haft ett internt fokus på älgen för att kunna bestämma hur man vill att framtidens älgjakt ska funger...

Älgen i centrum under Sveriges Vildnad

Vilt 2023-12-21 Seminariet Sveriges Vildnad har återigen arrangerats på Öster Malma och detta år var temat älg. ”Vad händer med älgen? I skogen, förvaltningen och...

Älgobservationer kan nu samlas in vid all klövviltsjakt

Vilt 2023-12-21 Älgobservationer insamlade vid älgjakt utgör idag det viktigaste underlaget för att följa älgstammens utveckling. Samtidigt uppger allt fler jaktla...

Seminarium: Vad händer med älgen?

Vilt 2023-12-21 Seminarium på Öster Malma och digitalt, fredagen den 24 november kl. 10.00 – 16.00

Höstjaktstart ger koll på viltets hälsa! Så kan du som jägare bidra

Vilt 2023-12-21 - Just nu är det extra prioriterat att passa på att skicka in träck från fällda rävar eller rävspillning som man hittar i markerna, men det är ocks...

”Min dröm är att fjällgåspopulationen ska växa på egen hand i framtiden”

Vilt 2024-05-11 Från värmen i Nederländerna, via vårkalla Lundåkrabukten och upp till snötäckta Arjeplogsfjällen. Fjällgåsen har som många andra flyttfåglar...

Våtmarksfonden vill växa

Vilt 2024-04-16 Våtmarksfonden har blivit ett begrepp när det kommer till insatser för att skapa förutsättningar för bland annat fåglar. Men Våtmarksfonden tänker ...

Stoppad insats mot stenmård – ett historiskt misstag

Vilt 2024-04-08 INVASIVA ARTER. Svenska Jägareförbundet debatterar idag stenmården på Dagens Nyheters debattsida....

Forskning som kan påverka jakttiderna

Vilt 2024-02-28 I ett nytt forskningsprogram ska forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) studera reproduktionsbiologin för sju olika...

Specialuppdrag som gör skillnad

Vilt 2024-02-20 Invasiva arter är ett av de största hoten mot biologisk...

Svenska lodjursstammen tätast i världen

Vilt 2024-01-16 Lodjursstammen uppskattas till cirka 1500-2000 djur. Idag...

Finns parasiten där du jagar eller bor?

Vilt 2023-12-20 Rävens dvärgbandmask sprider sig över landet och behöver kartläggas. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) behöver därför din hjälp att samla i...

Stödutfodring minskar viltets lidande under vintern

Vilt 2023-12-20 För landets jägare är det självklart med viltvård – att ställa upp när de vilda djuren har det som svårast, det är en naturlig del av viltförvaltni...

Älg - visste du att…

Vilt 2023-12-20 1 älg har naturligt uppträtt i Danmark. (Simmade till Hornbæk från Sverige 1999. Dog 2000 efter att blivit påkört av ett tåg.) 1,38 meter mäter...

Afrikansk svinpest upptäckt i Fagersta

Vilt 2023-12-20 Enligt Statens Veterinärmedicinska anstalt SVA har det upptäckts ett vildsvin med Afrikansk Svinpest i Fagersta. – Detta är en allvarlig situation...

Nyfödda ska lämnas ifred

Vilt 2023-12-20 Under försommar är det kläcknings- och kalvningstid ute i naturen och de nyfödda vilda djuren kan ibland se ensamma och övergivna ut – men är inte...

 
Ladda in Fler