Svenska Jägareförbundet

Meny

Följ viltstammarnas utveckling på Viltdata

Vilt 2023-01-11 När jaktsäsongen 2021/2022 är summerad ser man att älgen och vildsvinen minskar. Skogsharen har det dessutom tufft, men hur går det för allt annat...

Fortsatt minskning för älgstammen

Vilt 2022-11-20 Sedan 2012 har älgstammen minskat med en tredjedel. Trenden pekar fortsatt nedåt. Trots det tilldelas betydligt fler älgar än tillväxten. – De...

Tamrenen var INTE smittad av CWD

Vilt 2022-09-17 Två prover pekade mot att en slaktad tamren i Börgefall skulle bära på den smittsamma och dödliga...

Håll ögonen öppna efter avmagrade hjortdjur under älgjakten

Vilt 2022-08-29 Drygt 2000 vilda hjortdjur har hittills provtagits för avmagringssjuka (CWD) i Sverige. Nu fortsätter CWD-övervakningen i ny...

Förhindra spridning av Afrikansk svinpest

Vilt 2022-06-29 – Om afrikansk svinpest når Sverige kan det hota...

Många viltsjukdomar, men hälsoläget är gott

Vilt 2022-01-24 Tillståndet för viltet i Sverige är gott och djuren har...

Rådjur, kronvilt eller älg med sjukdomstecken? Skicka prover till SVA!

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-10-06 Rådjur som magrat av eller beter sig onormalt, som fälls vid jakt eller hittas döda, är högintressanta för provtagning för avmagringssjuka hos...

Fågelinfluensa upptäckt i Sörmland och Skåne

Vilt 2021-10-06 Utbrott av dödlig fågelinfluensa sker med jämna mellanrum i Sverige. Smittan kommer troligen från vilda flyttfåglar. – Som jägare ska man – i dessa...

Rapportera vilt i viltdataappen! Så här gör du

Vilt 2021-10-06 Så här gör du för att registrera ditt avskjutna vilt på ett smidigt sätt.

Rapportera invasiva främmande arter!

Vilt 2021-10-06 INVASIVA ARTER. För tredje året i rad skapar och driver Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten informationssatsningar om invasiva arter....

Rapportera avskjutning

Vilt 2021-10-06 Nu är det viktigare än någonsin att rapportera avskjutningen av övrigt vilt. Hjälp oss rapportera mer avskjutet vilt!

15 snabba om vildsvinet

Vilt 2023-01-09 Vildsvinet fortsätter att sprida sig i Sverige. Men hur mycket vet du egentligen om vår vilda gris? Här är 15 punkter med vildsvinsinfo.

Seminarium: Vad har hänt med våra viltstammar?

Vilt 2022-10-18 Sveriges Vildnad bjuder in till seminarium på Öster Malma och digitalt, fredagen den 25 november kl. 10.00 – 16.00.

Smittsam CWD upptäckt vid Sverigegränsen?

Vilt 2022-09-16 Den smittsamma varianten av Cronic Wasting Disease (CWD) har troligen upptäckts hos en tamren i...

Fågelinfluensa och jakt

Vilt 2022-08-09 Fågelinfluensa finns runt om i Sverige. Detta kan skapa en viss oro bland de som ska jaga fågel i höst. Men riskerna att göra f...

Film: Så här rapporterar du ditt skjutna vilt i viltdata

Vilt 2022-06-23 Genom denna video får du information om hur du på ett...

Lär dig inventera lodjur med viltkamera

Vilt 2021-11-04 Svenska Jägareförbundet erbjuder nu utbildningar inom...

Inbjudan seminarium: Skyddsjakt!? Hur påverkas samhället, jakten och etiken om man går från en syn på viltet som resurs till skadedjur?

Vilt 2021-10-01 Seminarium på Öster Malma och webben, fredagen den 26 november kl. 10.00 – 16.00

Att leva nära rovdjur - Ny forskningsrapport

Vilt 2021-10-01 Forskare från Göteborgs universitet har i en ny studie undersökt hur jägare och lantbrukare påverkas av förekomst av stora rovdjur, med fokus på...

Vildsvinsbarometern - här kan du hålla koll på vildsvinsläget i Sverige

Vilt 2021-10-01 Det varma vädret i sommar med viss nederbörd på sina håll gör det gynnsamt för grödor och spannmål. Vildsvinen dras nu mycket till spannmålsåkrarna...

Älgen missgynnas när det är varmt och torrt

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2021-10-01 Ny forskning visar att rekryteringen av kalv minskar när försommaren är varm och torr. Då finns det färre kalvar per ko vid älgjaktstart och...

Så skapar du trivsel och skydd för skogsharen

Vilt 2021-10-01 Med genomtänkta viltvårdsåtgärder kan man få en betydligt större harstam än man tidigare haft. - Skogsharen är ett vilt som svarar särskilt bra på...

 
Ladda in Fler