Förbundsnyheter - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Älgen stressas av värme och varg

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-03-24 Landet runt har jägare skickat in älghår till ett forskningsprojekt som undersökt vad som stressar en älg. Nu är resultaten klara.

Nystart för Viltforum

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-02-04 Jägareförbundet har en lång tradition av att publicera fakta som kan vara av intresse och nytta för jakten och viltförvaltningen. Nu har förbundets...

Viltdata används för att sprida information om CWD!

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-10-14 SVA behöver få in prover från avmagrade och sjuka hjortdjur till den pågående CWD-övervakningen....

Viktigt rapportera avmagrade hjortdjur och fallvilt under älgjakten

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-10-09 Under älgjakten rör sig många jägarögon i skog och mark. Kom ihåg den pågående CWD-övervakningen om du ser ett avmagrat hjortdj...

Jägareförbundet bidrar till öppna data!

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2020-02-18 Tillgång till fakta och data är viktigt, inte bara i viltförvaltningen, utan i samhället i stort. Därför deltar Svenska Jägareförbundet i ett proje...

Det värdefulla viltet - en resurs för samhället

Vilt 2019-10-15 Sveriges Vildnad anordnar seminariet "Det värdefulla viltet - en resurs för samhället", 29 november på Skansen.

Avskjutningen för 2018/19 klar!

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2019-10-14 Jaktlag runt om i Sverige har rapporterat sin avskjutning för jaktåret 2018/2019 i Viltdata. Nu ä...

Spillningsinventera varg

Vilt 2019-10-09 Vi jägare som vistas mest i markerna upplever inte sällan att det finns fler vargar än vad de officiella siffrorna säger. I...

 
Ladda in Fler