Svenska Jägareförbundet

Meny

Nyfödda ska lämnas ifred

Vilt 2023-05-31 Under försommar är det kläcknings- och kalvningstid ute i naturen och de nyfödda vilda djuren kan ibland se ensamma och övergivna ut – men är inte...

Viltappen – ny design och nya funktioner

Vilt 2023-03-22 Sedan Viltappen släpptes 2012 har den haft över 200 000 nedladdningar. – Den används flitigt som en informationskanal för naturintresserade människ...

Finns rävens dvärgbandmask där du jagar eller bor?

Vilt 2023-02-15 Rävens dvärgbandmask kan smitta hundar samt orsaka en tumörliknande sjukdom hos människa. Parasit...

15 snabba om vildsvinet

Vilt 2023-01-09 Vildsvinet fortsätter att sprida sig i Sverige. Men hur mycket vet du egentligen om vår vilda gris? Här är 15 punkter med...

Seminarium: Vad har hänt med våra viltstammar?

Vilt 2022-10-18 Sveriges Vildnad bjuder in till seminarium på Öster Malma...

Smittsam CWD upptäckt vid Sverigegränsen?

Vilt 2022-09-16 Den smittsamma varianten av Cronic Wasting Disease (CWD)...

Fågelinfluensa och jakt

Vilt 2022-08-09 Fågelinfluensa finns runt om i Sverige. Detta kan skapa en viss oro bland de som ska jaga fågel i höst. Men riskerna att göra fel som jägare är små...

Film: Så här rapporterar du ditt skjutna vilt i viltdata

Vilt 2022-08-09 Genom denna video får du information om hur du på ett enkelt sätt kan rapportera in ditt skjutna vilt i viltdata.se

Lär dig inventera lodjur med viltkamera

Vilt 2022-08-09 Svenska Jägareförbundet erbjuder nu utbildningar inom kamerainventering av lodjur. Föreläsare för dessa är jaktvårdskonsulent Gunnar Glöersen som h...

Inbjudan seminarium: Skyddsjakt!? Hur påverkas samhället, jakten och etiken om man går från en syn på viltet som resurs till skadedjur?

Vilt 2022-08-09 Seminarium på Öster Malma och webben, fredagen den 26 november kl. 10.00 – 16.00

Att leva nära rovdjur - Ny forskningsrapport

Vilt 2022-08-09 Forskare från Göteborgs universitet har i en ny studie undersökt hur jägare och lantbrukare påverkas av förekomst av stora rovdjur, med fokus på...

Nya fall - rävens dvärgbandmask i Dalarna

Vilt 2023-04-05 Rävens dvärgbandmask har nu påvisats i Borlänge och Avesta. Det är en parasit som kan smitta hundar och orsaka allvarlig sjukdom hos människa, så d...

Svenska lodjursstammen tätast i världen

Vilt 2023-02-28 Lodjursstammen uppskattas till cirka 1500-2000 djur. Idag finns cirka 50 procent av den svenska lodjursstammen i Mellansverige och utgör världens...

Följ viltstammarnas utveckling på Viltdata

Vilt 2023-01-11 När jaktsäsongen 2021/2022 är summerad ser man att älgen och vildsvinen minskar. Skogsharen har d...

Fortsatt minskning för älgstammen

Vilt 2022-11-20 Sedan 2012 har älgstammen minskat med en tredjedel. Trenden pekar fortsatt nedåt. Trots det tilldelas betydligt fler älgar än...

Tamrenen var INTE smittad av CWD

Vilt 2022-09-17 Två prover pekade mot att en slaktad tamren i Börgefall...

Håll ögonen öppna efter avmagrade hjortdjur under älgjakten

Vilt 2022-08-29 Drygt 2000 vilda hjortdjur har hittills provtagits för...

Förhindra spridning av Afrikansk svinpest

Vilt 2022-06-29 – Om afrikansk svinpest når Sverige kan det hota vildsvinsstammen, jakten och tamgrisnäringen. Det är därför viktigt att hindra viruset från att...

Många viltsjukdomar, men hälsoläget är gott

Vilt 2022-06-29 Tillståndet för viltet i Sverige är gott och djuren har väldigt få allvarliga smittsamma sjukdomar. – När man pratar om viltsjukdomar är det viktig...

Rådjur, kronvilt eller älg med sjukdomstecken? Skicka prover till SVA!

Jakt- och viltvårdsuppdraget 2022-06-29 Rådjur som magrat av eller beter sig onormalt, som fälls vid jakt eller hittas döda, är högintressanta för provtagning för avmagringssjuka hos...

Fågelinfluensa upptäckt i Sörmland och Skåne

Vilt 2022-06-29 Utbrott av dödlig fågelinfluensa sker med jämna mellanrum i Sverige. Smittan kommer troligen från vilda flyttfåglar. – Som jägare ska man – i dessa...

Rapportera vilt i viltdataappen! Så här gör du

Vilt 2022-06-29 Så här gör du för att registrera ditt avskjutna vilt på ett smidigt sätt.

 
Ladda in Fler