Spillningsinventering - varg - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Spillningsinventering - varg

Redan förra inventeringssäsongen samlades det in drygt 3000 DNA-prover i Skandinavien.


Gå direkt till Instruktion för insamling!

 Jägarna bidrog med cirka 300 prover. Trots att jägarna samlade in en mindre andel visade det sig att det bidrog mycket till slutresultatet. Tack vare en jägares insats hittades en fjärde individ i ett revir, vilket resulterade i att en föryngring säkrades. Den enskilda spillningen ökade alltså stammen med 10 individer.

På samma sätt bidrog jägarnas stora insatts i Kölstareviret i Västmanland till ny kunskap som annars hade missats. Länsstyrelsen uppgift är att fastställa familjegrupp, inte att räkna alla vargar. Men det gjordes ändå stora insatser i reviret av länsstyrelsen i det arbetet. Trots det hittade länsstyrelsens spårare bara 5 individer. Jägarnas spillningsinsats visade att det fanns minst 13 individer i familjegruppen.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-10-03 2019-08-14